Atbalsta biedrības aktualitātes – decembris, 2011

Paldies visiem vecākiem, kas atsaucās aicinājumam un veltīja savu laiku atbalsta biedrības sanāksmei 5.decembrī un īpaši tiem, kas atbalsta biedrības izsludinātos projektus. Šobrīd jau pietiek naudas, lai segtu pirmo nošu partitūras iegādi.

Iegādātās nošu partitūras

Atkārtoti tika izskatīti 2 jautājumi – iespējamais atbalsts sporta skolotāju iniciatīvai par sporta inventāra iegādi un skolēnu ēdnīcas darba kvalitāti.

Tika nolemts atbalstīt florbola inventāra iegādi sporta nodarbībām un izsludināt jaunu atbalstāmo projektu (skatīt sadaļā “Atbalstāmie projekti”). Nepieciešamo summu plānots savākt gan no skolēniem un viņu vecākiem, gan iesniedzot projektu atbalstam SEB bankai.

Skolas atbalsta biedrība ir gatava iesaistīties un atbalstīt tos skolēnu kolektīvus, kas Ziemassvētku laikā sniegs labdarības koncertus dažādās organanizācijās. Vairāk informācijas var saņemt rakstot uz biedriba@r6vsk.lv.

Jau vairāku klašu vecāki ir izteikuši neapmierinātību ar skolas ēdnīcas darbu, tomēr situācija ir krietni labāka kā iepriekšējā mācību gadā. Lai uzsāktu konkrētas aktivitātes šajā jomā, ir nepieciešama konkrētāka vajadzību izpēte un skolas atbalsta biedrība ir ieinteresēta sadarboties ar skolēnu padomi, lai nodrošinātu skolēnu viedokļa un interešu pārstāvību.

Nākamā sanāksme plānota jau 2012.gada 6.februārī pl.18:30 skolas telpās.