Atbalsta biedrības aktualitātes – aprīlis, 2012

Pirmais Rīgas 6.vidusskolas atbalsta biedrības gada pārskats ir iesniegts, gada jubileja nosvinēta un tuvojas nobeigumam aprīļa mēnesis, kas ir īpašs mēnesis finansu nozarē strādājošajiem un tādēļ arī vairākiem mūsu aktīvajiem biedriem.
Aicinu jūs uz pēdējo tikšanos šajā mācību gadā – 7.maijā pl. 18:30, lai vienotos par aktivitātēm, kas vēl jāpabeidz šogad un saplānotu ar ko sāksim jauno mācību gadu.
Informēšu jūs par savu tikšanos ar pamatskolas skolēnu padomi un viņu iespējām organizēt aptauju par labāko skolotāju šajā mācību gadā, kā arī par sadarbības iespējām nākamajā mācību gadā.