Skolas atbalsta biedrības aicinājums

Cienījamie vecāki un skolotāji!

Pateicoties dažu vecāku un skolotāju iniciatīvai, 2011. gada aprīlī tika nodibināta Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrība. Tās mērķis bija atbalstīt skolā darbojošos kolektīvus, atbalstīt un veicināt pedagoģisko darbu un citas ar skolu saistītas aktivitātes (sīkāk var iepazīties ar statūtiem skolas mājaslapā).

Pirmajos divos gados mēģinājām uzrunāt vecākus gan caur skolas mājaslapu, gan caur e-klasi, gan caur aktīvākajiem skolotājiem, bet diemžēl, atsaucība bija ļoti vāja. Negribas ticēt, ka mūsu skolā nav uzņēmīgu vecāku, kuri varētu aktīvi iesaistīties skolas atbalsta biedrībā un nākt ar svaigām idejām, kā mūsu bērniem uzlabot skolas un ārpus skolas dzīvi (piedalīšanos konkursos, koncertos, sporta spēlēs), palīdzēt risināt dažādus sarežģījumus, vai arī ieviest jauninājumus.

Īsa biedrības padarīto darbu uzskaite:

Gads Projekta nosaukums Saziedotā summa
2011 Sākumskolas bibliotēkas grāmatu krājumu papildināšana, 2 žurnālu abonēšana 115 LVL
2011 Partitūru iegāde orķestriem no Vācijas un Amerikas izdevniecībām. 233LVL
2012 Sporta inventāra iegāde 35 LVL
2012 Organizatoriskais atbalsts zēnu koru festivāla “Zaļā bumba” rīkošanā  
2012 Ziedojums degvielas iegādei – orķestra dalībai konkursā Šveicē 06.07.-10.07. „Welt Jugendmusic Festival Zurich” 436 LVL
2012 Partitūru iegādei vākti ziedojumi un iegādātas notis 135 LVL
2013-2014 Turpinājās ziedojumu vākšana nošu iegādei un iegādātas notis 240 EUR
2014-2015 Organizatoriskais darbs sākumskolas dienasgrāmatu iegādei  

 

Kā redzams, nekādi grandiozie projekti līdz šim nav realizēti, bet mēs, pāris entuziasti, centāmies. Tādēļ, ar šo vēstuli mēs vēlētos uzrunāt aktīvos, darboties gribošos vecākus un skolotājus, kas varētu pilnveidot mūsu skolas dzīvi, kas spētu uzrunāt sponsorus, kas prot atrast konkursus, festivālus, kur mūsu skolas audzēkņi varētu piedalīties un paveikt daudzas citas labas lietas. Mēs esam tik dažādi, un katrs varam kaut kādā veidā piedalīties: gan ar savām idejām, gan ar savām organizatoriskajām spējām, gan ar nelielu ziedojumu, gan ar brīvprātīgo darbu, bet gadījuma, ja pašam iesaistīties aktivitātes pašlaik vēl nav, tad dodiet ziņu tālāk, un varbūt ir kādi aktīvi skolas absolventi, kuri labprāt iesaistītos biedrības aktivitātēs.

Informācija potenciālajiem ziedotājiem – Skolas biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tas nozīmē – ja tiek ziedots biedrībai, tad iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, 23% no ziedojuma summas var tikt atgūti.

Ar skolas vadības atbalstu, aicinām uz skolas biedrības atdzimšanas sapulci 2016. gada 13. janvārī, pulksten 19:00. Sapulcē varētu mēģināt iedzīvināt kādu projektu, piemēram: “Latvijas 100 gadi gaidot” – skolai palīdzēt atjaunot mūzikas instrumentu bāzi, vai palīdzēt noorganizēt ziedojumu koncertu kādam konkrētam mērķim.

Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrības valde:

Valija Vizule, (valija.v@inbox.lv)
Laila Anna Kaca (lailaxanna@gmail.com)