Par izglītojamo uzņemšanu 10. klasēs

Ar Rīgas 6.vidusskolas direktora rīkojumiem ar 2016.gada 1.septembri ieskaitīti Rīgas 6. vidusskolas 10.a klases izglītojamo skaitā 2016./2017.m.g. ar Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmas (kods 31013011) apguvi:

1. Justīne Atiķe
2. Toms Kristiāns Auzāns
3. Reinis Gustavs Avotiņš
4. Luīze Emīlija Baumane
5. Kristaps Blūms
6. Loreta Brūvere
7. Rebeka Luīze Donska
8. Arnolds Dzirnis
9. Valts Grigals
10. Evelīna Haite
11. Gabriela Kļaviņa
12. Kristiāns Mārtiņš Kurzemnieks
13. Kārlis Dāvis Milzarājs
14. Auseklis Neimanis
15. Eduards Rūdolfs Ozols
16. Annija Pallo
17. Rūdolfs Resčevskis
18. Ketrīna Seļakova
19. Raivo Skripka
20. Armands Štāls
21. Toms Timčenko
22. Dāvis Vīksna
23. Kārlis Zaremba
24. Edgars Zeļenovskis
25. Emīls Skrodelis

10.b klases izglītojamo skaitā 2016./2017.m.g. ar Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (kods 31012011) apguvi:

1. Madara Aborinska
2. Rihards Anstrags
3. Patrīcija Arne
4. Ieva Anna Gulbe
5. Rebeka Irbe
6. Agnese Helēna Liepiņa
7. Megija Sintija Matīsa
8. Aleksandra Poļetajeva

10.c klases izglītojamo skaitā 2016./2017.m.g. ar Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) apguvi:

1. Anrijs Apinis
2. Reinis Dominiks Aleksejevs
3. Intars Baronskis
4. Karīna Bušmane
5. Sniedze Ieva Davidsone
6. Rūta Lilija Izāka
7. Paula Jaunslaviete
8. Marta Ločmele
9. Dārta Plaude
10. Niks Pormalis
11. Renāta Rēzija Rasuma
12. Kārlis Rudzītis
13. Rolands Šaubergs
14. Agnese Tohva
15. Reinis Matīss Vīcups