Informācija par bērnu reģistrāciju mācībām 1. klasē

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra noteikumiem nr. 137 “Par kārtību kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJA
UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ
RĪGAS 6. VIDUSSKOLĀ
 OTRDIENĀS  17:00 – 18:00
TREŠDIENĀS    9:00 – 12:00
A.Čaka ielā 102 (lietvedībā)

 

BĒRNU REĢISTRĒŠANAI VECĀKIEM (AIZBILDNIM) NEPIECIEŠAMS:

1. UZRĀDĪT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU (PASI VAI ID KARTI)

2. UZRĀDĪT BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBU (ORIĢINĀLU)