Mācību gada pagarinājuma konsultāciju laiki.

Papildu mācību pasākumi tiek organizēti pēc izglītojamo stundu saraksta.
Izmaiņas konsultāciju grafikā ir tiem skolotājiem, kuri labo CE darbus, apmeklē kursus vai vada /novēro eksāmenus.

6.a,6.b,6.c,7.a klases skolēni ,kuri ir nesekmīgi Latvijas vai pasaules vēsturē ,apmeklē sociālo zinību stundas pie skol.M.Puķītes (pēc savas klases saraksta),lai izlabotu vērtējumus vēsturē.

Skolotāja Gita Rjabova
7.a klasei
1.jūnjā 2.,3stunda
2.jūnijā 4.,5.stunda
5.jūnijā 2.,3.stunda
6.jūnijā 2., 3.stunda
9.jūnijā 4., 5.stunda
12.jūnijā 2., 3.stunda (pēceksāmens).
8.a klasei
1.jūnijā 6, 7.stunda
2.jūnijā 2., 3.stunda
5.jūnijā 7., 8.stunda
6.jūnijā 5.stunda
9.jūnijā 3.stunda
12.jūnijā 7.,8. stunda
13.jūnijā 3.stunda ( pēceksāmens).
11.b/c klasei
1.jūnijā 4., 5.stunda
5.jūnijā 4., 5.stunda
6.jūnijā 6.stunda
9.jūnijā 6.stunda
12.jūnijā 4., 5.stunda
13.jūnijā 4.stunda ( pēceksāmens).

Skolotāja Ieva Jansone

8.a klase (ķīmija)
5.jūnijā 4.stunda
6.jūnijā 4.stunda
7.jūnijā4.stunda
8.jūnijā 4.stunda

8.c klase (ķīmija)
5.jūnijā 3.stunda
6.jūnijā 3.stunda
7.jūnijā 3.stunda
8.jūnijā 3.stunda

8.d klase (bioloģija)
5.jūnijā
6.jūnijā 4.stunda
7.jūnijā 4.stunda
8.jūnijā 4.stunda

10.a,10.c klase
5.jūnijā 9.40-10.20
6.jūnijā 10.30-12.00
7.jūnijā 8.50-9.30
8.jūnijā 11.10-12.20

Skolotāja Illa Mūsiņa
5.b klase
6.jūnijā 5.stunda
7.jūnijā 6.stunda
8.jūnijā 3.stunda
14.jūnijā 6.stunda

Skolotāja Baiba Zupane
5.a klase
5.jūnjā 3.,4.stunda
6.jūnijā 3.,4.stunda
7.jūnijā 3.,4.stunda
8.jūnijā 3.,4.stunda
9.jūnijā 3.,4.stunda
12.jūnijā 3.,4.stunda
13.jūnijā 9.40 (pēceksāmens)
8.c klase
5.jūnijā 3.stunda
6.jūnijā 3.,4.stunda
7.jūnijā 3.,4.stunda
8.jūnijā 3.-4.stunda
9.jūnijā 3.-4.stunda
12.jūnijā 3.stunda
13.jūnijā 9.40 (pēceksāmens)
8.d klase
5.jūnijā 5.,6.stunda
6.jūnijā 5.,6.stunda
8.jūnijā 5.,6.stunda
9.jūnijā 5.,6.stunda
12.jūnijā 5.,6.stunda
13.jūnijā 9:40 (pēceksāmens).

Skolotāja Veneranda Loja
10.a klase
5.jūnijā plkst. 12.30
6.jūnijā plkst. 15 30
8.jūnijā plkst. 15 00
9.jūnijā plkst. 15 00

Skolotājs Māris Visendorfs
8.a klase
5.jūnijā plkst. 12.00
8.jūnijā plkst. 16.00
12.jūnijā plkst. 12.00
14.jūnijā plkst. 11.00 (ieskaite/pēceksāmens)
8.c klase
5.jūnijā plkst. 11.00
8.jūnijā plkst. 15.00
12.jūnijā plkst. 11.00
14.jūnijā 11.00 (ieskaite/pēceksāmens)

Skolotāja Rūta Kānīte
5. b klasei
(Sākumskolas 201. kabinetā)
01.06. plkst. 9.30– 10.50
05.06. plkst. 10.00- 10.40
06.06. plkst. 9.00 – 10.20
07.06. plkst. 9.00- 9.40
08.06. plkst. 9.30- 10.50
12.06. plkst. 10.00 – 10.40
13. jūnijā plkst. 9.00 Pēcpārbaudījums

Skolotāja Aija Ciematniece

Iepriekš saskaņojot laikus un atbildamās tēmas.
otrdiena, trešdiena vai piektdiena ( no plkst. 8.30 līdz plkst. 13.00)
ceturtdiena (no plkst.11.30 līdz plkst. 13.00).
Skolotāja Irina Pučkova
6.b klasei
2.jūnijā plkst.11.00
5.jūnijā plkst.11.00
6.jūnijā plkst. 11.00
9.jūnijā plkst 11.00
13.jūnijā plkst.10.30 (pēceksāmens).
8.d klasei
2.jūnijā plkst.10.00
5.jūnijā plkst.10.00
7.jūnijā plkst. 10.00
9.jūnijā plkst 10.00
13.jūnijā plkst.10.30 (pēceksāmens).