Par Skolēna e-karti

Skolēna e-kartes no jauna ir jāizgatavo 1., 5., 10. klašu skolēniem, kā arī tiem skolēniem, kuri mainījuši izglītības iestādi.

Atverot https://www.eriga.lv/, sadaļā Izglītība un zinātne būs atrodama apakšsadaļa Pieteikšanās Skolēna e-kartei.
Nospiežot uz tās, pavērsies tālākais ceļš, lai pieteiktos Skolēna e-kartei un Rīgas sabiedriskajā transportā varētu braukt bez maksas.