Pagarinātā mācību gada izmaiņas konsultāciju laikos

Papildu mācību pasākumi tiek organizēti pēc izglītojamo stundu saraksta.
Izmaiņas konsultāciju grafikā ir tiem skolotājiem, kuri labo CE darbus, apmeklē kursus vai vada /novēro eksāmenus.
MATEMĀTIKA
7.a un 7.c klase(skol.G.Rjabova)
303.kabinets
31.05. 9.30-11.10
1.06. 8.30-10.00
4.06. 8.00-9.30
11.06. 8.00-9.30
13.06. 8.00-9.30
pēceksāmens 14.06.
8.00-9.30.
8.a. klase (skol.G.Rjabova)
303.kabinets
1.06. 10.00-11.30
4.06. 9.30-11.10
11.06. 9.30-11.10
12.jūn. 8.30-10.00
pēceksāmens 14.06.
9.30-11.10
6. b klase (Skol.R.Kānīte)
( Matīsa ielā 37/39 – 201. kabinets)
06.06 8.00 – 8.40
07.06. 12.40 – 13.30
08.06. 9.40 – 11.30
11.06.11.40 – 12.20
12.06.12.40 – 14.40
13.06. Pēceksāmens
8.00 – 8.40

Komentē!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.