Mācību grāmatas 2012./13. – 2014./15.

Mācību grāmatu saraksts ir informatīvs, grāmatu iegāde personīgai lietošanai ir ieteicama. Apņemamies visus skolēnus nodrošināt ar Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā paredzēto iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, izmantojot skolā pieejamos mācību līdzekļus.

Mācību grāmatas sākumskolas mūzikas klasēm
Mācību grāmatas sākumskolas vispārizglītojošajām klasēm
Mācību grāmatas pamatskolas mūzikas (A un D) klasēm
Mācību grāmatas pamatskolas vispārizglītojošajām (B) klasēm
Mācību grāmatas vidusskolas eksaktajām (A) klasēm
Mācību grāmatas vidusskolas humanitārajām (B un D) klasēm
Mācību grāmatas vidusskolas vispārizglītojošajām (C) klasēm