Dibināta Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrība

Realizējot ieceri, kas jau ilgāku laiku ir „virmojusi” gan skolas vadības, gan skolēnu vecāku, gan arī vairāku skolas atbalstītāju domās, 2011. gada martā, vecāku grupa cieši sadarbojoties ar skolas vadību, ir nodibinājusi atbalsta biedrību – „Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrība”. Tās izveidošana mums visiem 6. vidusskolas līdzjutējiem, dos iespēju atbalstīt skolu, tās pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu, finansēt dažādus telpu un apkārtnes labiekārtošanas projektus, atbalstīt skolas deju kolektīvus, muzikālos ansambļus, orķestrus, korus, individuālus izpildītājmāksliniekus, kā arī īstenot ar sportu un citām ārpusklases aktivitātēm saistītus pasākumus un projektus.
Tiek plānots veidot un uzturēt aktīvu diskusiju un ciešu un sadarbību gan ar skolas administrāciju un skolotājiem, gan vecāku padomi un skolēniem.
Biedrības vārdā, aicinu visus vecākus sekot un atbalstīt biedrības izsludinātos atbalstāmos projektus, un izteikt aizvien jaunus priekšlikumus par iespējamo atbalstu skolai, lai padarītu to par labāko skolu mūsu bērniem.
Biedrības dibināšanas datums ir zīmīgs 2011.gada 1.aprīlis un tādēļ ceru, ka tas sniegs pavasarīgu vieglumu visās biedrības iecerēs un aktivitātēs.

Laila Anna Kaca
Valdes locekle