Elektroniskie mācību materiāli skolēniem

IZM Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika” savā interneta vietnē www.dzm.lv ir publicējis skolēnu elektroniskos mācību materiālus 7. – 12. klasei bioloģijā, dabaszinātnēs, fizikā, matemātikā un ķīmijā. Materiāli atbilst mācību priekšmetu standartiem (ministru kabineta noteikumi Nr.1027 un Nr.715). Tie sniedz iespēju skolēnam dabaszinātņu un matemātikas mācību stundās iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli vai klasē kopā ar citiem. Materiāli ikvienam skolēnam un skolotājam pieejami projekta interneta vietnē www.dzm.lv