IV skolēnu zinātniskās konferences materiāli

2011. gada 4. martā Rīgas 6. vidusskolā līdz ar IV skolēnu zinātnisko konferenci noslēdzās zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšana un aizstāvēšana šajā mācību gadā. Skolas zinātniskajā konferencē tiek aicināti 10. un 11. klašu skolēni, kuru darbus no plašā klāsta viņu vadītāji un komisija izvirza kā interesantākos, aktuālākos, un ieinteresējošakos, jo konferences klausītājos ir arī devītklasnieki, kuriem zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana sagaidāma nākamajos gados vidusskolā.
Elīnas Āboltiņas uzstāšanās ar prezentāciju par ģenētiski modificētu pārtiku

Renātes Bulas prezentācija par augstpapēžu kurpēm

Kristas Brīdiņas uzstāšanās par veselīga uztura un sporta nodarbību ietekmi

Madaras Kristīnes Lipšas darba par demogrāfiju Latvijā aizstāvēšana

Un te konferences fotogalerija: