Par kvalitātes pakāpes iegūšanu

Rīgas 6. vidusskolas skolotāji, kurus ES projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
ietvaros, skolas direktors rekomendējis kvalitātes pakāpes iegūšanai.

4. pakāpe

 1. Irēna Nelsone
 2. Inta Godiņa
 3. Andris Grizāns

3. pakāpe

 1. Veneranda Loja
 2. Kalvis Kincis
 3. Ieva Timčenko
 4. Inga Dunke
 5. Jogita Griķe
 6. Ingrīda Kriķe
 7. Lelde Bitīte
 8. Gunta Apsīte
 9. Elīna Sēja
 10. Inga Kalniņa
 11. Brigita Brūvere
 12. Anna Bērziņa
 13. Gunita Romanovska
 14. Ilze Orupe
 15. Vēsma Kalniņa
 16. Inga Fokrote
 17. Sandra Dambiniece
 18. Ineta Saulīte
 19. Aija Ciematniece
 20. Inga Skuja
 21. Daina Krepša
 22. Inga Ermansone
 23. Jeļena Holmova
 24. Māra Puķīte
 25. Anita Sudnika
 26. Sandra Zeltiņa
 27. Sanita Zveja
 28. Aija Ruģēna
 29. Ieva Šaliņa

2. pakāpe

 1. Ilze Vēzīte
 2. Laila Āboltiņa
 3. Ilze Erne
 4. Lelde Cālīte
 5. Diāna Medne
 6. Inese Minkeviča
 7. Illa Mūsiņa
 8. Līga Mezīte
 9. Ieva Jansone
 10. Baiba Preise
 11. Jānis Čakstiņš
 12. Ruta Zaharova

1. pakāpe

Zaiga Gržibovska