Labās prakses piemērs ESF projektā

Jau iepriekš ir minēts, ka mūsu skolas skolotāji piedalās Eiropas Savienības projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Apkopojot projekta materiālus skolotāji veido labās prakses piemērus, kur apkopo, apraksta kādu no saviem labāk, pamatīgāk veiktajiem darbiem. No visiem iesniegtajiem komisija izvēlas vienu labāko, ko nosūta tālāk kā mūsu skolas labās prakses piemēru. Mēs to arī publicējam.

Matemātikas skolotājas Ineses Minkevičas labās prakses piemērs “Uzdevumi stereometrijā”