Panākumi Rīgas pilsētas skolēnu zinātniskajā konferencē + foto

Vakar saņēmām oficiālu apstiprinājumu jau zināmajai informācijai par mūsu jauniešu panākumiem ZPD konferencē. Un tā apsveicam 11. a klases skolēnus ar lieliskiem panākumiem Rīgas skolēnu zinātniskajā konferencē:
Ievai Immurei – 2. vieta
Matīsam Dravniekam – 2. vieta
Aijai Trimdalei – 2. vieta
Lindai Siliņai – atzinība

Uz valsts konferenci aprīļa otrajā pusē izvirzīti:
Ieva Immure
Matīss Dravnieks
Aija Trimdale

Vēlam veiksmi!