Plašāks skats: Novērtē vērtētāju!

Vai Tu esi kādreiz aizdomājies par to, cik daudz darba patiesībā izdara apkārtējie?
Par to, cik daudz darba patiesībā paliek nenovērtēts?
Par to, cik daudz sagatavošanās darbu prasa pavisam vienkāršas lietas?
Par to, cik grūti ir objektīvi vērtēt citu paveikto darbu?

Cik daudz par ko domāt, vai ne? Vai esi kādreiz domājis par to, ka visas šīs lietas dienu no dienas veic mūsu skolotāji? Vai esi ievērojis, cik bieži Tu tiem pasaki “paldies”?

Ikdienas steiga un jau iesāktais ritms mums traucē atcerēties šķietami tik vienkāršas lietas. Par laimi, ir izgudrots kalendārs, par laimi, ir izgudroti svētki, par laimi, reizi pa reizei saņemam atgādinājumus par šādām vai citādām lietām.

Kalendārs vēstī, ka šogad, 6. oktobrī (ik gadu – oktobra pirmajā svētdienā), tiks atzīmēta Skolotāju diena. Diena, kad mums visiem būtu jāpasaka “paldies” saviem skolotājiem un pasniedzējiem. Tomēr jāatzīmē, ka par biežu to nekad nebūs iespējams paveikt!
Skolā šos svētkus atzīmēsim jau 4. oktobrī. Priecāsimies par viņu paveikto darbu, sirsnīgi viņus sveiksim un palīdzēsim radīt svētku sajūtu!

“Uzņemies tikai tā izglītošanu, kas apjautis savu neziņu, meklē zināšanas un prot skaidri izklāstīt to, ko vēlas. Sniedz zināšanas tikai tādiem, kas uzzinājuši viena kvadrāta leņķa būtību, ir guvuši priekšstatu arī par trim pārējiem.” /Konfūcijs/

Meklēsim zināšanas, izklāstīsim vēlmes, atbalstīsim skolotājus ikdienā, palīdzēsim nezaudēt motivāciju, cienīsim viņu darbu un leposimies ar to, ko viņi mums palīdzējuši sasniegt.

Sveiksim skolotājus katru dienu un jo īpaši nākamajā piektdienā!

Vidusskolas pašpārvalde