Mārtiņdiena sākumskolā

8. novembrī sākumskolas bērni un skolotāji sanāca kopā uz Mārtiņdienas kopēju svinēšanu.

Pasākuma sākumā skanēja dziesmu koncerts „ Flower Power”(„ Puķu spēks”),kas bija veltītas dabai- ziediem, kukaiņiem un brīnumiem dabā. Koncertā piedalījās dziedātāji no sākumskolas klasēm. Koncerts bija gan kā veltījums Comenius projekta dārzam, kurš nu uz ziemu devies atpūtā, gan kā atvadas rudenim. Ar Mārtiņdienu taču ziemai vārti vaļā. Mārtiņbērni  dziedāja latviešu tautasdziesmas par Mārtiņdienu, sumināja Mārtiņus un dižojās ar saviem ķekatu tērpiem.

Paldies 1. a klases dziedātājiem un solistei Mirgai Godiņai, 1. b klases solistei Rudītei Bankovai, 2.a un 2.c klases dziedātājiem Elīzai Sniedzei Vrubļevskai, Samantai Eglītei,Mārtiņam Šternam , 2. d klases solistei Katei Beķei, 3. a klases solistei Martai Skujai , 3. D klases trio – Madarai Grāvītei, Annai Roziņai, Helgai Fedotovskai, 4. a  klases solistei- Dārtai Krūzei.

Īpašs paldies skolotājām Sandrai Zeltiņai par Mārtiņdienas tradīciju mācīšanu un skolotājai  Lindai Celmai par līdzdalību  priekšnesumā „Kas dārzā”.

Paldies 2. d  klases skolniekiem Bruno Stukam ,Rēzijai Polei un Innigai Gerdenai par iejušanos dārznieka, rozes un kaķa lomā!