Sākumskolas mazās zvaigznītes 2013./2014.

Zvaigžņu dienas noskaņās, 9. janvārī sākumskolā notika pasākums “Zvaigžņu lidojums”. Tajā apbalvojām 1.- 4.klašu skolēnus, kuri guvuši vislielāko atzinību par centību, sasniegumiem mācībās un uzvedībā. Pasākumā paldies par darbu bērnu izglītošanā un atbalstu teicām arī skolēnu vecākiem.

Mēs lepojamies ar mūsu skolēniem! Lai mirdz mūsu mazās zvaigznītes un arī turpmāk ar saviem panākumiem iepriecina klasesbiedrus, skolotājus un vecākus!
Mācību gada noslēgumā atradīsim un apbalvosim jaunas zvaigznītes

Lai visiem veicas!