Angļu valodas pilsētas olimpiādes 7. klasēm protokols

2014. gada 4. februārī Rīgas vispārizglītojošo skolu 7. klašu skolēni piedalījās angļu valodas olimpiādē, ko organizēja Rīgas 6. vidusskolas svešvalodu metodiskā komisija sadarbībā ar Pearson pārstāvniecību Latvijā un RIIMC Latgales priekšpilsētas angļu valodas skolotāju konsultatīvo padomi. Olimpiādes rezultāti ir atspoguļoti pievienotajā tabulā.

7. klases pilsētas olimpiādes protokols

Paldies dalībniekiem, viņu skolotājiem, Rīgas 6. vidusskolas muzikālajiem kolektīviem, Pearson pārstāvniecībai un kolēģiem, kas palīdzēja nodrošināt olimpiādes norisi!