Sveicam ar panākumiem Rīgas Mūzikas olimpiādē

19.02.2014. Latvijas Mūzikas olimpiādes reģionālajā Rīgas kārtā Jaunākajā grupā:
2. vieta Raineldai Hertai Vircavai 7.a
3. vieta Elfrīdai Švalbei 8.a

Vecākajā grupā:
1. vieta Anetei Viļumai 12.a
2. vieta Lāsmai Sondorei 12.a

Atzinība Ancei Bārzdiņai 9.d par labākajām teorētiskajām zināšanām un 4.vieta

Pateicība skolotājiem – Nataljai Sidorenko, Baibai Rullei, Laumai Tučai, Intai Godiņai