Samsung Skola nākotnei fināls

22. maija pēcpusdienā sociālos tīklus un tīmekli pārņēma priecīga ziņa – Samsung Skola nākotnei uzvarējusi Rīgas 6. vidusskola!


Esam lepni par paveikto un tikpat lepni un priecīgi, ka mūsu digitālās attīstības vīzijas ideja spēja pārliecināt žūrijas komisiju, kuras sastāvs bija gauži daudzveidīgs – Latvijas Universitātes rektors Prof. Mārcis Auziņš, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieks Dr. Rūdolfs Kalvāns, Latvijas un pasaules čempions burāšanā, sporta skolas “Rīdzene” skolotājs Jānis Preiss, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs, mūziķis Kārlis Kazāks, Valmieras 5. vidusskolas 10. klases skolēns Lauris Jančevskis, Iespējamā misija valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma.

Mūsu digitālās attīstības vīzijas galvenā vērtība ir skolēns, skolēna ideja un skolēna prasmes šo ideju noformulēt, pārliecinoši, atraktīvi un vizuāli aizraujoši izstāstīt par to citiem. Šo galveno vērtību mēs esam attīstījuši, izmantojot starptautisko TED konferenču vienu no jaunākajām iniciatīvām TED-Ed Club. Kā izskatījās mūsu prezentācija un skaistie apbalvošanas mirkļi, variet redzēt šajā video un fotogrāfijās.

This slideshow requires JavaScript.

Šis sasniegums nebūtu iespējams bez plašāka skolas kolektīva iesaistīšanās. Mēs esam ļoti pateicīgi visiem visiem kolēģiem, kuri no pusvārda noticēja mūsu vīzijai un metās mums līdzi tās iedzīvināšanai. Paldies skolotājiem Anitai Sudnikai, Aijai Ruģēnai, Dacei Gailei, Andai Tauriņai, Ingai Skujai, Jānim Čakstiņam. Ja skolēnu acīs nemirdzētu “es gribu”  uguntiņa, tad visi citi pūliņi nenestu tik straujus panākumus. Paldies mūsu skolēniem Līvai Andrai Lazdiņai (6.b), Eināram Dreimanim un Aldim Pogam (12.b), Auseklim Neimanim un Ričardam Koršokam (7.b), Filipam Ševelam (4.b), Agrim (3.d) un Laurai (1.a) Zaharoviem, Linardam Lūsim (2.d) un Katrīnai Šubēvicai (2.c). Īpašs paldies par kolektīvu iesaistīšanos 12.a un 12.b klasēm!

Kaut Samsung skolas mācībās tika ieguldīts daudz enerģijas un TED-Ed kluba veidošana un gala prezentācijas sagatavošanas prasīja milzums daudz laika, tikpat daudz nopietna darba vēl ir priekšā. Jūnija 2. nedēļā mums sāksies tikšanās ar Samsung pārstāvjiem, kurās nu risināsim praktiskus jautājumus par balvas saņemšanu. Par iegūto balvu aprīkosim vienu no skolas klasēm ar planšetēm, kas nodrošinās mobilitāti un kompensēs datorklases trūkumu sākumskolā, kā arī jauniegūtās prasmes un tehnoloģijas palīdzēs attīstīt skolas TED-Ed klubu, kurā bērniem jau no pirmās klases mācīsim formulēt savu viedokli un uzstāties ar prezentācijām.

Nākamais ne mazāk būtiskais un iespējams grūtākais darbs būs “pavilkt” līdzi arī citus skolotājus un skolas vadību šo jauno un aizraujošo tehnoloģiju izmantošanā un nepieciešamībā mainīt mācīšanas un mācīšanās paradumus. Mūsu skolas komanda ir bijusi klāt šīm pārmaiņām, nu jāturpina visiem kopā. IZM eksperts Rūdolfs Kalvāns saka: “Ir jāapzinās risks, ka arī modernās tehnoloģijas skolēniem var apnikt un tikai ar to esamību klasē var neizdoties piesaistīt interesi saturam. Skolām, īpaši direktoriem, ir jādemonstrē vēlme ieviest kompleksas pārmaiņas, kas skar visas iesaistītās puses, fizisko vidi un mācību procesu pašos pamatos. Šī programma daļu kolēģu ir uzlikusi uz pareizajām sliedēm, un tā uzvarētājam dos labu atspēriena punktu, lai realizētu savas idejas un mērķus.” Virzīties pa pareizajām sliedēm savā skolā turpināsim augustā, kad TED-Ed kluba vadītāju pulkam aicināsim pievienoties vēl citus skolotājus.

“Samsung” partnerībā ar “Iespējamo misiju” šo programmu izsludināja pērn oktobrī, kad papildu digitālās prasmes pieteicās apgūt 213 jeb ceturtā daļa Latvijas skolu. Mācībām varēja pieteikties skolu komandas četru cilvēku sastāvā – trīs skolotāji un direktors. Atlasē neatkarīga žūrija noteica 30 motivētākās, pārliecinošākās un radošākās skolu komandas, kas mācības programmā sāka 2014. gada janvārī.

Informāciju sagatavoja Ruta Zaharova un Kalvis Kincis