Sveicam ar panākumiem pianistu konkursā!

Sveicam Sarmu Emīliju Tukāni (2.c) un Niku Jāni Bērziņu (2.a) ar iegūto 3.vietu
3.Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā četrrocīgā ansamblī Juniors D grupā!

Priecājamies par Sarmas Emīlijas Tukānes saņemto līdzdalības diplomu Juniors D solo programmā!

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu klavierspēles skolotājai Norai Lūsei!