Jaunrades konkurss vidusskolēniem “Fizikas pavasaris”

Fizikas Pavasaris Plakats

Fonds “Viegli” kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureātu zinātnē Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu aicina Latvijas vidusskolu jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Fizikas pavasaris”, motivējot fizikas stundās apgūstamo vielu izprast caur jaunrades procesu.

Projekta “Fizikas pavasaris” mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.

Konkursa darba uzdevums

Radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu “Viļņa piedzīvojumi”, kas demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību. Vairāk par elektromagnētisko viļņu īpašībām skatieties lekcijā.

Tāpat projekta ietvaros tapusi Vjačeslava Kaščejeva video lekcija “No gaismas līdz kvantam” (33:47 min):

Projektā iesaistījušies arī Latvijā zināmi mūziķi, kuri mums palīdz skaidrot dažus fizikālus lielumus. Tā, piemēram, pirmajā video tiek atbildēts uz jautājumu, kas ir radioviļņi:

Plašāka informācija par jaunrades konkursu vidusskolēniem: www.fondsviegli.lv

Fizikas Pavasaris Nolikums