Labo darbu nedēļas atskaņas

Labo darbu nedēļā Rīgas 6. vidusskolas 9. -12. klašu skolēnu padome, klarnetistu kvartets (vad. Haralds Bārzdiņš) un vokālistes (sk. Inta Godiņa) ciemojās Valsts sociālās aprūpes centra ”Vidzeme” filiālē ”Ropaži”. Sarūpētās grāmatas un koncerts bija mūsu dāvana un iepriecinājums centra iemītniekiem.

Paldies skolēniem un skolotājiem par atsaucību!