Sveicam ar panākumiem koru skatē!

Sveicam 3.- 6. klašu zēnu kori (diriģents Valts Pūce) ar iegūto 1. pakāpes diplomu un 3.- 5. klašu mūzikas novirziena klašu zēnu kori (diriģente Laima Vikmane) ar saņemto 2. pakāpes diplomu Rīgas Zēnu koru konkursā – skatē!

Sveicam arī 5.- 9. klašu kori (diriģentes – Inta Godiņa, Inese Stupele) ar iegūto 1. pakāpes diplomu Rīgas 5.- 9. klašu un vidusskolu meiteņu koru konkursā – skatē!

Lepojamies ar mūsu koristiem! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu koru vadītājiem un koncertmeistarei Diānai Košeļai!