VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālkonkursa grafiks

Informācija pūtēju orķestru dalībniekiem un līdzjutējiem par VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālkonkursu, kas notiks 29. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā. Laipni aicināti klausīties un atbalstīt abus mūsu orķestrus!

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/muzika/2017_puteji_finals_dalibnieki.pdf