Domā, dari un dzīvo zaļi!

”Ja kāds jūs allaž gaida, ir vienmēr gatavs uzklausīt, mierināt, pabarot un dziedināt, visticamāk – tā ir jūsu mamma. Vai arī Daba. Jo Daba jau ir mamma. Visiem, arī mūsu mammām. Mammadaba. Vienā vārdā. Silti, mīļi un personīgi.” /AS ”Latvijas valsts meži”/

Jau desmit gadus Rīgas 6. vidusskolas skolēni izglītojas Mammadaba meistarklasēs, piedalās “Meža dienās” – dodas dabas sakopšanas talkās, izliek kokos putnu būrīšus, palīdz stādīt mežu, dalās pieredzē par meža audzēšanu un kopšanu, stāsta viens otram par savām emocijām un prieku, ko sniedz tīrs, sakopts mežs. Savukārt skolotāji zināšanas par zaļo dzīvesveidu regulāri papildina AS “Latvijas valsts meži” organizētajos kursos „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”. Nu jau mūsu sākumskola ir iedomājama tikai ar Mammadaba īpašo zīmi, un darbs vides izglītības jomā noteikti jāturpina!

Vairākus gadus skola piedalījusies dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar zaļo domāšanu, piemēram, makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos. Šogad vien pārstrādei nodoti 330 kilogrami makulatūras. Liels paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem – visiem, kas iesaistījās!

Īpašs paldies par ieguldīto darbu mūsu sākumskolas skolotājai Ievai Šaliņai, kura vairāku gadu garumā plānojusi un rīkojusi pasākumus, lai mēs visi ar prieku un lepnumu varētu teikt, ka cenšamies dzīvot dabai draudzīgāk jeb zaļāk! Un tā tas patiešām ir – aizvien vairāk skolēnu vēlas iesaistīties un sniegt savu pienesumu tīrākas vides un skaistākas Latvijas veidošanā!

Par zaļās domāšanas un dzīvesveida popularizēšanu no 2017./2018. mācību gada 2. semestra rūpēsies skolotājas Dace Gaile (Matīsa ielā 37/39) un Iluta Bauze (Aleksandra Čaka ielā 102). Lai izdodas!

 

  

Foto: Ieva Šaliņa