Atskats uz projektu nedēļu ”Manas ģimenes paaudžu mantojums”

No 5. līdz 9. februārim sākumskolā norisinājās vecvecākiem sirsnīgi veltītā projektu nedēļa ”Manas ģimenes paaudžu mantojums”.

Kā pastāstīja 2. klašu skolotājas Rūta, Agnese, Dace un Anita, skolēni ar patiesu interesi izzināja savas ģimenes vēsturi, zīmēja dzimtas koku, intervēja vecvecākus, lai uzzinātu vairāk par viņu bērnību, skolas gadiem, klausījās un pierakstīja šos atmiņu stāstus. Otrklasnieki pētīja arī savas ģimenes rokrakstus un veidoja ģimenes ģerboņus.

Projekta noslēguma dienā vecmāmiņas un vectētiņi tika mīļi aicināti uz kopīgu koncertu. Bērni šo pasākumu plānoja paši – stāstīja par interesantiem dzīves notikumiem, lepojās ar saviem vecvecākiem, nolasot viņiem aizkustinošus pašsacerētus veltījumus, kā arī iepriecināja klātesošos, kopā ar mūzikas skolotāju Aelitu izpildot vairākas dziesmas.

Mūsu vecmāmiņas un vectētiņi bija tik atsaucīgi un smaidīgi! Paldies par dzīvesstāstu atklāšanu, kavēšanos atmiņās, par veltīto laiku un mīlestību, ko mēs visi kopā sajutām!