Sveicam vokālos ansambļus ar panākumiem konkursā ”Balsis 2018”!

16. februārī pamatskolā ”Rīdze” notika Rīgas Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2018” 1. kārta.
A grupā piedalījās 24 ansambļi, to skaitā arī trīs mūsu skolas kolektīvi.

Sveicam sākumskolas vokālo ansambli ar iegūto I pakāpes diplomu jaunākajā grupā (vadītāja Elīna Sēja-Birzaka, koncertmeistare Aelita Novicka)!

Sveicam vidusskolas vokālo ansambli ”Lai top!” ar iegūto I pakāpes diplomu un visaugstāko rezultātu (49.33 punkti) vecākajā grupā (vadītājs Ārijs Šķepasts)!

Sveicam 9. klašu vokālo ansambli ”Starpbrīdis” ar iegūto II pakāpes diplomu vidējā grupā (vadītāja Inta Godiņa)!

Prieks par visiem – lepojamies!