Klājam baltus galdautus un svinam 4. maija svētkus!

Baltā galdauta svētku mērķis ir uzturēt un stiprināt tradīciju 4. maijā pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, skolasbiedru lokā, godināt Latviju un tos, kuri palīdzējuši mūsu valsti radīt un nosargāt. Svētkos katrs nāk ar savu cienastu, pievieno to uz svinīgi klāta galda, tādējādi kopīgi radot īpašo sajūtu.

Mūsu sākumskolēni ir ļoti pacentušies, lai arī Rīgas 6. vidusskolā ienāktu 4. maija svētku noskaņa. Skolotāja Dace Gaile stāsta, ka katrā klasē tika klāts svētku galds ar baltu galdautu un godā celti latviešu tradīcijām atbilstoši ēdieni. Bērni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus, ar ko priecēja viens otru savās klasēs, kā arī devās ciemos pie citu klašu skolēniem, stāstot par Latviju, skaitot tautasdziesmas, dziedot, spēlējot mūzikas instrumentus. Svētku sajūtu jau no paša rīta palīdzēja radīt jaunākās grupas pūtēju orķestra dalībnieki, kas diriģentes Ingas Kalniņas vadībā demonstrēja defile priekšnesumus. Paldies visiem!

Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā!