Ielūdzam uz mūsu 9. un 12. klašu izlaidumiem!

9. un 12. klašu izlaiduma svinības notiks Rīgas 6. vidusskolas Lielajā zālē

9.a klasei – 15. jūnijā plkst.14.00,

9.d klasei – 15. jūnijā plkst.17.00,

12. klasēm – 16. jūnijā plkst.14.00.

Mīļi gaidīti! 

***

Sēžot zem viena koka, varam iedomāties, ka esam pasaules viducī, varam nelikties ne zinis, kas visapkārt notiek,
bet varam arī paplašināt savu garīgo apvārsni un iepazīt pat tās norises, kas Visuma tālēs sakņojas.
Cilvēkam jācenšas gan robežas apjaust, gan uz bezgalību tiekties.
Tas ir nebeidzams darba lauks un mūžam jaunas iespējas. 
/Lija Brīdaka/ 

Sirsnīgi sveicam mūsu devītos un divpadsmitos!