Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Lai skolotāji sagatavotos pārejai uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanu skolā un mācību stundas veidošanu, skolas 1 – 6. klašu skolotāji ir iesaistījušies projektā „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Projekta ietvaros kursu dalībnieki apgūs un pielietos praksē interdisciplināru, efektīvu mācību stundu vadīšanu, jēgpilnu uzdevumu veidošanu un atgriezeniskās saites iegūšanu, tās interpretācijas metodes, attīstot skolēnu kompetences un dziļās domāšanas prasmes, kā arī paplašinās izpratni par veiksmīgas sadarbības veidošanu, pielietos to mācību un audzināšanas procesā kompetenču izglītībā.
Aizvadīta pirmā nodarbība, kuru vadīja Latvijas Universitātes SIIC pasniedzējs Uldis Dzērve, akcentējot jaunā mācību satura struktūras un izveides principus, jaunās pieejas būtību mācību procesā. Lektors fokusēja pedagogu uzmanību uz SOLO taksonomiju, kas ļauj efektīvi plānot un veidot novērtēšanas uzdevumus dažādās pakāpēs. Lai skolotāji kopīgi vienotos par produktīvas stundas kritērijiem, skolotājiem tika dota iespēja vērot mācību stundas videoierakstu fragmentus un pēcāk analizēt jēgpilnu stundas darbu uz skolēnam stundas sākumā izvirzīto sasniedzamo rezultātu. Nodarbībā skolotājiem bija iespēja pārliecināties, ka pareizi izprot, kas tiek saprasts, sakot un dzirdot “kompetenču pieejas ieviešana”.