Par ārkārtas situāciju valstī

12. martā Ministru kabinets visā valsts teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju. Mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Tāpat tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), tajā skaitā dziesmu svētku skates.