Uzņemšana 2020./2021. mācību gada 10. klasēs

Uzņemšana sākas 15.06.2020.

Rīgas 6. vidusskolas piedāvātās izvēles iespējas varat apskatīt un izvērtēt infografikā “Nāc mācīties Rīgas 6. vidusskolas 10. klasē!” un vidējās izglītības programmā, kuru atradīsiet šī teksta beigās.

Interešu izglītības programmās vidusskolēniem būs iespējams arī spēlēt teātri (skolā jau ilgstoši darbojas teātra studija “Skatuves kods”), dziedāt vai nu vidusskolas jauktajā korī “Saule”, vai arī kādā no ansambļiem, darboties sporta vai vizuālās mākslas pulciņā, kā arī savas līdera prasmes, izdomu un uzņēmību apliecināt skolas skolēnu pašpārvaldē.

Dokumentu pieņemšana notiks no 15.06.2020. līdz 19.06.2020. lietvedības darba laikā (zvanot uz lietvedību pa tālruni 67314042, nepieciešamības gadījumā iespējams vienoties par citu laiku):

  • pirmdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,
  • otrdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00,
  • trešdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,
  • ceturtdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Iesniedzamie dokumenti:

Detalizētu informāciju varat saņemt, zvanot uz skolas mācību daļu pa tālruni 67314244 (direktora vietniecei L. Āboltiņai) vai arī rakstot uz r6vs@riga.lv, kā arī klātienes konsultācijā no 05.06.2020. līdz 11.06.2020., par kuras norises laiku lūdzam vienoties telefoniski (67314244).

Lejuplādējama iesnieguma forma

 

Nāc mācīties Rīgas 6. vidusskolas 10. klasē!

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

(MĀCĪBAS 10. KLASĒ UZSĀKOT 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ)

Pamatkursi

(visi mācību priekšmeti tiek apgūti vispārīgajā vai optimālajā līmenī)

1. izvēle 2. vai 3. izvēle
Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Sociālās zinības un vēsture Kultūras pamati

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

Matemātika I

Programmēšana I

Sports un veselība

Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Vēsture un sociālās zinātnes I Kultūra un māksla I (izvēloties A (mūzikas) vai B (teātra mākslas) virzienu)

Dabaszinības

Matemātika I

Datorika

Sports un veselība

Projekta darbs — pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem (veicams 12. klasē)
Padziļinātie kursi

(no katrā izvēlē piedāvātā 4 mācību priekšmetu komplekta obligāti jāizvēlas trīs mācību priekšmeti)

1. izvēle 2. izvēle 3. izvēle
Ķīmija II

Bioloģija II

Matemātika II

Programmēšana II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Otrā svešvaloda- vācu vai krievu, turpinot pamatkursā apgūto (B2)

Vēsture II

Kultūra un māksla II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Vēsture II

 

Specializētie kursi (izvēles mācību priekšmeti*)
Uzņēmējdarbības pamati

Politika un tiesības

Radošā rakstīšana

Publiskā uzstāšanās

Trešā svešvaloda — vācu vai krievu (B1)

Digitālais dizains

*Instrumentspēle (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

*Kolektīvā muzicēšana (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

 

Ar kursu aprakstu (mērķiem, apguves priekšnosacījumiem un skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem) varat iepazīties 2019. gada 3. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 416 (9. pielikumā) “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” https://likumi.lv/ta/id/309597#piel9