Informācija par bērnu reģistrāciju mācībām 1. klasē ārkārtas situācijas laikā

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos reģistrēt bērnu 1. klases pretendentu rindai vecāki var 3 veidos:

1) ja vienam no vecākiem ir elektroniskais paraksts, tad lūdzam sūtīt savu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi  r6vs@riga.lv  ;

2) bez e-paraksta, noformējot dokumentu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” caur portālu latvija.lv:
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts ;

3) izmantojot pakalpojumu “oficiālā e-pasta adrese” (lūdzu ņemt vērā, ka mūsu skolai pagaidām nav izveidota pieteikuma e-forma).

Pieteikumu var rakstīt brīvā formā vai izmantot zemāk atrodamo veidlapu.

Iesniegumā noteikti jānorāda vecāka/u kontaktinformācija, bērna personas kods, bērna deklarētā un faktiskā dzīves vietas adrese, kā arī – uz kuru mācību gadu esat izlēmuši pieteikties.

Ja mūsu skolā jau mācās bērna brāļi/māsas, tad lūgums norādīt arī viņu vārdus, lai mēs varētu ievērot pretendentu rindas prioritāro secību.

Mūsu skolā 1. klasē tiek piedāvātas 2 mācību programmas: vispārizglītojošā (B klase) un profesionāli orientētā mūzikas virziena klase (A,C,D klases), ja esat jau izlēmuši, uz kuru programmu vēlēsities pieteikties, tad savā pieteikumā lūdzam minēt arī to.

Pasu kopijas, dzimšanas apliecības kopijas u.c. dokumentus pievienot nav nepieciešams!

Vecākiem ir iespēja pārliecināties par bērna reģistrēšanu 1. klasei, pieslēdzoties portālam latvija.lv, sadaļā “Mani dati izglītības reģistros”: 
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts

1. klases pretendentu saraksts ik gadu tiek veidots 15. maijā, atbilstoši Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra noteikumiem nr. 137 “Par kārtību kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Gala atbildes vecākiem tiks sniegtas maija beigās – jūnija sākumā, pēc datu apkopošanas. Atbildes vēstules tiks nosūtītas uz pieteikumā norādīto vecāka oficiālo e-pasta adresi (ja tāda ir izveidota) vai Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Lūdzu pārliecināties, ka kontaktinformācija ir korekta. Papildus informācija pa tālruni: 67314042