Informācija par bērnu reģistrāciju mācībām 1. klasē ārkārtas situācijas laikā

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos reģistrēt bērnu 1.klases pretendentu rindai vecāki var 2 veidos:

1) ja vienam no vecākiem ir elektroniskais paraksts, tad lūdzam sūtīt savu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi  r6vs@riga.lv ,

2) bez e-paraksta, noformējot dokumentu “iesniegums iestādei” caur portālu latvija.lv: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts .

Iesniegumā noteikti jānorāda vecāka/u kontaktinformācija, bērna personas kods, bērna deklarētā un faktiskā dzīves vietas adrese, kā arī – uz kuru mācību gadu vēlaties pieteikties. Ja mūsu skolā jau mācās bērna brāļi/māsas, tad lūgums norādīt arī to. Pasu kopijas, dzimšanas apliecības kopijas u.c. dokumentus pievienot nav nepieciešams!

Vecākiem ir iespēja pārliecināties par bērna reģistrēšanu 1. klasei, pieslēdzoties portālam latvija.lv, sadaļā “Mani dati izglītības reģistros”:  https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts

1. klases pretendentu saraksts ik gadu tiek veidots 15. maijā, atbilstoši Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra noteikumiem nr. 137 “Par kārtību kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atbildes vecākiem tiks sniegtas maija beigās – jūnija sākumā, pēc datu apkopošanas. Atbildes vēstules tiks nosūtītas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Lejuplādējama iesnieguma forma: