8. maijā sporta diena “Bet es iešu un iešu…”

Sporta dienas mērķis — veikt veselību veicinošu aktīvās atpūtas aktivitāti — iešanu.

Noskaidrosim un apbalvossim tālākās distances veicēju 1.—3. klašu, 4.—6. klašu, 7.—9. klašu, 10.—12. klašu grupās un skolotāju vidū.
Noteikt katras klases veikto vidējo distanci (veikto kilometru summas un klases skolēnu skaita attiecība, ieskaitot audzinatāja veikumu).
Piefiksēt fotogrāfijā spilgtāko pārgajiena iespaidu un izveidot klases foto kolāžu.