Informācija par skolēniem, kuri konkursa rezultātā ieteikti uzņemšanai Rīgas 6. vidusskolā

Tabulas 1. ailītē publicēti to skolēnu, kuri konkursa rezultātā ieteikti uzņemšanai Rīgas 6. vidusskolā, iestājpārbaudījumu identifikācijas kodi. Līdz 21.06.2021. plkst. 15.00 šiem skolēniem skolas lietvedībā jāiesniedz visi šobrīd vēl neiesniegtie dokumenti (vairumā gadījumu — bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 6. vidusskolas absolventus) — veidlapa Nr. 026/u), un tikai tad viņi tiks uzņemti skolā. Gadījumā, ja norādītajā termiņā tas netiks izdarīts un ja par pamatotu dokumentu iesniegšanas aizkavēšanos lietvedība netiks savlaicīgi brīdināta, skolēnam rezervētā vieta tabulā norādītajā secībā tiks piedāvāta kandidātam.

Tabulas 2. ailītē secīgi publicēti to skolēnu, kuriem atbrīvojušos vietu gadījumā tiks piedāvāta iespēja iestāties skolā (tikko vieta atbrīvosies, ar šiem skolēniem telefoniski sazināsies lietvede), iestājpārbaudījumu identifikācijas kodi.

Tiks uzņemti Rīgas 6. vidusskolā pēc visu dokumentu iesniegšanasKandidātu secība uzņemšanai Rīgas 6. vidusskolā (atbrīvojušos vietu gadījumā lietvede ar kandidātiem sazināsies)
139-3871133-3306
123-2509140-4077
123-2540143-4218
123-2502123-2517
123-2560123-2494
123-2518123-2532
123-2527133-3307
147-4602151-5537
123-2495133-3308
101-1006143-4198
123-2545144-4323
139-3979104-1168
121-2481138-3643
124-2581123-2503
123-2524123-2541
123-2543123-2488
123-2525 
138-3703 
123-2522 
123-2507 
121-2288 
138-3696 
133-3282 
124-2643 
123-2491 
138-3686 
141-4136 
113-1728 
138-3677 
139-3980 
107-1378 
138-3771 
123-2558 
139-3882 
123-2500 
138-3784 
123-2547 
123-2535 
138-3790 
123-2538 
123-2486 
124-2636 
138-3772 
121-2337 
139-3954 
123-2496 
123-2514 
123-2548 
121-2326 
139-3959 
154-5753 
121-2358 
123-2530 
123-2489 
151-5522 
123-2537 
123-2490 
136-3471 
123-2493 
123-2534 
123-2549 
119-2150 
144-4353 
138-3718 
123-2508 
120-2216 
123-2542 
138-3684 
123-2557 
123-2515 
123-2552 
128-2953 
147-4627 
152-5568 
119-2132 
138-3691 
151-5441 
123-2501 
150-5385 
123-2528 
123-2520 
115-1897 
123-2536 
124-2638 
138-3704 
114-1782 
123-2487 
124-2582 
123-2529