Abstract blue technology hexagon white background

Covid-19 pašpārbaudes testa veikšana

Skolēnu vecāku e-klases pastā ir nosūtīta detalizēta informācija par pašpārbaudes testa veikšanu. Te pievienojam zinātniskā institūta BIOR sagatavoto pamācību: