Uzņemšana 2023./2024. mācību gada 10. klasēs

Priekšnosacījumi dalībai uzņemšanas konkursā uz Rīgas 6. vidusskolas 10. klasēm 2023./2024. mācību gadā:

 • skolēna sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm,
 • skolēna vērtējumi pamatizglītības sertifikātā nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāki par 35%,
 • skolēna sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi vērtējums latviešu valodā (gada vērtējums) nav zemāks par piecām ballēm,
 • ja skolēns pretendē uz mūzikas apakšvirzienu vispārējās vidējās izglītības programmas virzienā ar padziļinātu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu apguvi, nepieciešams dokumentāls apliecinājumu par iepriekš apgūtu solfedžo  un instrumenta spēli (piemēram, mūzikas skolas liecību, sekmju izrakstu par pamatizglītības apguvi ar atbilstošiem ierakstiem tajā), kā arī minētajos priekšmetos skolēna vērtējumiem jābūt ne zemākiem par četrām ballēm.

2023./2024. mācību gada 10. klasēs skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 • virzienu ar padziļinātu eksakto mācību priekšmetu apguvi, uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā,
 • virzienu ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi, uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā,
 • ja skolēns pretendē uz programmas virzienu ar padziļinātu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu apguvi, uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā.

Ar 2023. gada 24. marta “Rīgas 6. vidusskolas kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmās” Nr. VS6-23-1-nts varat iepazīties šeit: https://r6vsk.lv/2023/04/atjaunota-rigas-6-vidusskolas-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-videjas-izglitibas-programmas/

Aktuālais tiem skolēniem, kuri 2023./2024. mācību gadā pretendē mācīties kādā no Rīgas 6. vidusskolas 10. klasēm:

 • no 21.06.2023. līdz 22.06.2023. un no 26.06.2023. līdz 27.06.2023.– dokumentu pieņemšana skolas lietvedībā,
 • 28.06.2022. līdz plkst.12.00 – skolas mājaslapā https://r6vsk.lv tiks publicēti konkursa rezultāti (uzņemto skolēnu saraksts un pretendentu saraksts uzņemšanas secībā gadījumam, ja kāds no uzņemtajiem skolēniem vietu atsaka (vietas atbrīvošanās gadījumā ar pretendentu vai viņa vecākiem nekavējoties sazināsies atbildīgais skolas pārstāvis)),
 • 30.06.2023. tiks izdots direktora rīkojums par 2023./2024. mācību gada 10. klasēs uzņemtajiem skolēniem (vietas atteikuma gadījumā lūdzam par to informēt līdz 29.06.2023. plkst. 12.00).

Iesniedzamie dokumenti:

 • direktoram adresēts skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums,
 • apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma (sekmju izraksta) kopija (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumenta oriģināls),
 • pamatizglītības sertifikātu kopijas (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumentu oriģināli),
 • bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 6. vidusskolas absolventus) – veidlapa Nr. 026/u.

Detalizētāku informāciju varat saņemt, zvanot uz skolas mācību daļu pa tālruni 67474476 (direktora vietniecei L. Āboltiņai) vai arī rakstot uz r6vs@riga.lv, kā arī klātienes konsultācijā, par kuras norises laiku lūdzam vienoties telefoniski (67474476).