Skolas atbalsta biedrības aktualitātes

Ir sācies jaunais mācību gads, un Atbalsta biedrība atsāk savu aktīvo darbību. Paldies visiem biedrības biedriem, kas jau ir iesaistījušies biedrības darbā un finansiāli atbalstījuši to. Kopš šā gada 19. maija Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides (skatīt : http://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4681&hl=1 )

Šobrīd aktīvi vācam ziedojumus diviem projektiem:

1. Nošu partitūru iegādei orķestriem.
Informācija jau ir nodota orķestru dalībniekiem. Lūdzam atbalstīt partitūru (nošu) iegādi skolas orķestru vajadzībām visiem interesentiem. Tā kā partitūras tiek iegādātas no ārvalstu izdevniecībām, valsts finansējums šiem mērķiem netiek piešķirts, bet, lai mūsu kolektīvi varētu piedalīties dažādos koncertos un konkursos, ir nepieciešams regulāri atjaunot un dažādot repertuāru. Vēlamā ziedojuma summa būtu viens lats mēnesī, kuru var maksāt katru mēnesi vai visu summu 9.00 LVL par visu mācību gadu.
Maksājuma mērķī lūdzu norādīt: Ziedojums nošu iegādei.

2. Sākumskolas bibliotēkas grāmatu fonda papildināšana.
Šobrīd sākumskola atrodas jaunās telpās atsevišķi no „lielās” skolas un tādēļ bibliotēka praktiski ir jāizveido no jauna un jāpiemēro sākumskolas vajadzībām. Aicinām līdz 15. novembrim iemaksāt ziedojumu Atbalsta biedrības kontā, lai jau uz valsts svētkiem varam pasniegt dāvanu bibliotēkai. Šis ziedojums palīdzēs iegādāties tieši nepieciešamākās grāmatas. Bibliotēkas krājumus jūs varat papildināt atnesot gan jaunas, gan arī „lasītas” (mūsdienīgas, pēdējos gados izdotas) grāmatas.
Maksājuma mērķī lūdzu norādīt: Ziedojums bibliotēkai.

Atbalsta biedrības rekvizīti:
Rīgas 6. vidusskolas atbalsta biedrība
Reģistrācijas Nr. 40008175841
Banka: AS Swedbank
Bankas konts: LV84HABA0551030534396

Biedrības vārdā aicinām visus aktīvos, idejām bagātos vecākus un skolotājus iesaistīties un atnākt uz tikšanos 31. oktobrī pulksten 18:30, Rīgas 6. vidusskolā (informācija par telpu būs pie dežuranta), lai dalītos ar idejām, priekšlikumiem un vajadzībām, kuras varētu risināt un realizēt ar Atbalsta biedrības palīdzību.
Ja jums nav iespējams ierasties klātienē, rakstiet mums uz e-adresi: biedriba@r6vsk.lv

Rīgas 6.vidusskolas atbalsta biedrības valde