Mārtiņdiena Rīgas 6. vidusskolā

10. novembrī sākumskolas skolēni maskās tērpušies, ar rotaļām, dziesmām un mīklu minēšanu svinēja Mārtiņdienu.
Ar gaiļu parādi un laika apstākļu vērošanu, jo kā vēsta ticējums, ja Mārtiņos sniegs uz jumta, tad būs barga un gara ziema.
Gadatirgū bērni varēja izpausties ar saviem rokdarbiem un kulinārijas prasmi. Liels paldies skolotājiem, bērniem un vecākiem!

Savukārt “lielā skola” Mārtiņdienu svinēja 15. novembrī – pasākums vienlaikus notika sporta laukuma un aktu zālē, kur klasēm bija jārada īsi priekšnesumi par iepriekš izvēlētām tēmām. Gaiteņos un vestibilos notika svētku tirgošanās.

Te arī nedaudz foto no abiem pasākumiem: