Pasākuma „Eiroparlamenta vēlēšanas skolā” nolikums

Rīgas 6. vidusskola

Pasākuma „Eiroparlamenta vēlēšanas skolā” nolikums.

Pasākuma mērķis: piedalīties Eiropas Parlamenta informācijas biroja rīkotajā konkursā „Euroscola”; skolēnu vidū radīt izpratni par Eiropas Parlamenta darbu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi; motivēt skolēnu prasmes darboties radoši; pilnveidot skolēnos organizatoru un oratoru spējas.

Pasākuma norises laiks : no 09.01.2012. līdz 02.03. 2012.

Pasākuma dalībnieki: Rīgas 6. vidusskolas 10.-12. klašu skolēni.

Pasākuma norises vieta: Rīgas 6. vidusskola; Rīgā, A. Čaka ielā 102.

Atbildīgie par pasākumu: skolotāji- konsultanti: G. Romanovska, I. Dunke, V.Loja

Pasākuma norise:

1. 09.01.2012. visi 10.-12. klašu skolēni tiek iepazīstināti ar pasākuma nolikumu.

2. 11.a klases darba grupa līdz 24.01.2012. izstrādā skolas Eiroparlamenta vēlēšanu nolikumu un izveido vēlēšanu komisiju (konsultante – G.Romanovska).

3. No 10.01.2012. līdz 25.01.2012. katra klase izveido savu partiju; uzraksta savas partijas programmu skolas Eiroparlamenta vēlēšanām; iesniedz savas partijas deputātu sarakstu. Partiju programmas un kandidātu saraksti 26.01.2012. jāiesniedz skolotājām- konsultantēm: I. Dunkei un sk. V. Lojai.

4. 31.01.2012. plkst. 11:40 (5. stundas laikā) zālē notiek klašu partiju programmu prezentācija un iepazīstināšana ar deputātu kandidātiem; tajā piedalās visi 10.-12. klašu skolēni un šo klašu audzinātāji

5. No 01.02.2012. līdz 27.02.2012. notiek pirmsvēlēšanu aģitācijas pasākumi, par kuriem katra klase vienojas ar sk. V.Loju, sk. I.Dunki, sk. G. Romanovsku.

6. 27.02.2012. no plkst. 9:00 līdz 13:00 un 28.02.2012. no plkst. 8:00- 9:45 visi vidusskolēni un skolotāji saņem pases kartiņas, kuras nepieciešamas kā dokumentāls apliecinājums dalībai vēlēšanās. ( 10.klases skolēni pie sk. G. Romanovskas, 11.klases skolēni un skolotāji pie sk. I. Dunkes, 12.klašu skolēni pie sk. V. Lojas). Pēc noteiktā laika pašu kartiņas netiks izsniegtas un bez pases kartiņas vēlēšanās piedalīties nevarēs.

7. 28.02.2012. no plkst. 10:00 līdz 14:00 303. kabinetā notiek skolas Eiroparlamenta vēlēšanas, kurās piedalās visi 10.-12. klašu skolēni un skolotāji.

8. 28.02.2012. no plkst 14:00 vēlēšanu komisija apkopo vēlēšanu rezultātus.

9. 29.02.2012. tiek paziņoti skolas Eiroparlamenta vēlēšanu rezultāti un notiek pirmā ievēlēto deputātu sēde.

10. No 01.03.2012. līdz 02.03.2012. darba grupa apkopo visus materiālus un 03.03.2012. tos iesniedz Eiropas Parlamenta informācijas birojā dalībai konkursā „Euroscola”. Konkursa dalībnieku sarakstā tiek iekļauti nolikuma veidotāji, vēlēšanu komisijas dalībnieki un ievēlētie deputāti. Skolotājiem-konsultantiem ir tiesības kādu no minētajiem dalībniekiem neiekļaut dalībnieku sarakstā, ja tam ir pamatots iemesls.

11. Skolēniem par aktīvu un radošu līdzdalību pasākumā iespējams saņemt papildus vērtējumu ekonomikā, vēsturē vai politikā.

2012. gada 4. janvāris