Ēdienkarte

Rīgas 6. vidusskolas ēdienkarte Matīsai ielai 09.03.2020. – 13.03.2020.

Rīgas 6. vidusskolas ēdienkarte Čaka ielai 09.03.2020. – 13.03.2020.

Par launaga apmaksas kārtību sākumskolā ( 1.-3.klasei)

Rekvizīti

SIA FRISTAR
Reģistrācijas Nr. 40003658252 Biķernieku iela 4, Rīga, LV 1039 Banka: Swedbank Kods: HABALV22 Konta Nr.: LV60HABA0551006227404 Tālrunis: 67459175 e-pasta adrese: fristar@inbox.lv

  • tikai bezskaidras naudas norēķini;
  • launaga cena 0.57 euro dienā ( ar PVN);
  • maksājuma mērķī jānorāda skola, klase, bērna vārds, uzvārds, par kādu periodu veic samaksu;
  • maksājums jāveic līdz katras nedēļas ceturtdienai par nākamās nedēļas dienām;
  • lai atteiktu launagu, pusdienas (1.-4.kl.) un cita informācija pa tālruni – 22311730 (Antra);
  • skolas mājaslapā iespējams iepazīties ar katras nākamās nedēļas ēdienkarti.