Skolotāji un administrācija

Direktors Haralds Bārzdiņš

Skolas direktors Haralds Bārzdiņš - vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentsDzimis 1956. gadā Rīgā. Augstākā pedagoģiskā izglītība. 1979. gadā beidz Jāzepa Vītola Valsts konservatoriju klarnetes specialitātē. Iegūts maģistra grāds skolvadībā. Kopš 1976. gada ir Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra vadītājs. 1992. gads – Rīgas 6. vidusskolas direktors, skolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents.
Pedagoģiskā biogrāfija – “Tautas izglītības darba teicamnieks”, daudzu skolēnu un Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents. 40 pedagoģiskā darba gadi, kuros izaudzināti daudzi mūziķi, kas izglītību turpina Mūzikas akadēmijā, strādā profesionālos orķestros.
2010. gads – Izglītības un zinātnes ministrijas gada balva. XXIV vispārējos latviešu dziesmu svētkos balva kā labākajam pūtēju orķestra diriģentam, IX Latvijas skolu jauntatnes dziesmu un deju svētkos – Lielā Balva, 2005. gadā – Rīgas Domes kultūras pārvaldes gada balva.
2015. gads – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Direktora vietnieki

Direktora vietnieces mācību darbā: Laila Āboltiņa, Jogita Griķe, Anita Sudnika, Mairita Libauere
Direktora vietniece izglītības jomā – ārpusklases darba organizators:
Solvita Suhanova
Direktora vietniece mūzikas jautājumos: Inta Godiņa
Direktora vietnieks saimniecības darbā: Juris Gabrāns
Direktora vietnieks IT jomā: Kalvis Kincis

Skolotāji

Latviešu valoda

Gunta Apsīte
Laila Āboltiņa
Sandra Dambiniece
Jogita Griķe
Ingrīda Kušķe
Solvita Suhanova
Gints Zands

Svešvalodas

Ilze Erne
Zaiga Gržibovska
Liene Knope
Ieva Majore
Inese Majore
Gaļina Paškova
Irina Pučkova
Ieva Timčenko
Ņina Boldovska
Gunta Zaķe

Vēsture un sociālās zinības

Aija Ciematniece
Rita Kuzņecova
Veneranda Loja
Māra Puķīte
Juris Jurāns

Matemātika, ekonomika, informātika

Anna Bērziņa
Mairita Libauere
Inese Minkeviča
Gita Rjabova
Inga Kulakova
Saiva Vilne
Baiba Zupane
Iveta Gultniece
Agnese Ziemule

Dabaszinības

Brigita Brūvere
Ieva Jansone
Santa Brutāne
Illa Mūsiņa

Mūzika, solfedžo, koris, ansamblis

Agnese Fjodorova
Inta Godiņa
Aelita Novicka
Valts Pūce
Elīna Sēja-Birzaka
Ārijs Šķepasts
Anna Paula Upīte
Nataļja Sidorenko

Sports

Inga Ermansone
Krišs Matisons
Ineta Saulīte
Ilze Šulce

Mājturība un vizuālā māksla

Mārtiņš Ezeriņš
Vēsma Kalniņa
Ingrīda Kriķe

Sākumskola

Kadrija Beirote
Ilze Drozdova
Dace Gaile
Rūta Kānīte
Aija Ruģēna
Inga Skuja
Anita Sudnika
Vineta Vasiļjeva
Agnese Ziemule
Anete Ancāne
Inese Muldere
Liene Vunderliha
Beāte Beatrise Lubāne

Instrumenta spēle

Klavieres
Ināra Barsegjana
Brigita Doriņa
Diāna Košeļa
Liesma Liepiņa
Irēna Ramata
Ieva Rudzīte
Lizete Stapāne
Astra Vilde

Vijole
Zane Baltalksne
Undīne Cercina
Ilze Dzenīte
Anete Liberte
Jūlija Stilba
Vita Strautiņa

Čello
Daina Dzenīte
Ieva Krūkliņa
Agita Kundziņa
Rihards Štrauss

Kontrabass
Ilze Drozdova

Koka pūšamie instrumenti
Andris Arnicāns
Haralds Bārzdiņš
Lelde Bitīte
Ilze Ceipe
Paula Grīnberga
Anete Kalniņa
Vasilijs Šušerts

Metāla pūšamie instrumenti
Viesturs Galenieks
Edgars Jaks
Inga Kalniņa
Pēteris Pētersons

Sitamie instrumenti
Edgars Vaivods
Sigvards Dižais

Solo dziedāšana
Agnese Fjodorova
Inta Godiņa

Koncertmeistares
Helēna Kundrāta
Liesma Liepiņa
Ilze Ozola-Gailīte

Atbalsta personāls
Sociālā pedagoģe: Ilze Orupe
Psiholoģes: Sabīne Kēviša, Sanita Liepiņa
Logopēde: Zane Šakale

Medmāsa
Māra Plataiskalne
Marija Matuseviča

Bibliotekāres
Indra Kauķe
Sarmīte Vaļka

Lietvedības pārzine
Vineta Vicava

Sekretāre
Zane Torgāne