Skolotāji un administrācija

Direktors Haralds Bārzdiņš

Skolas direktors Haralds Bārzdiņš - vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentsDzimis 1956. gadā Rīgā. Augstākā pedagoģiskā izglītība. 1979. gadā beidz Jāzepa Vītola Valsts konservatoriju klarnetes specialitātē. Iegūts maģistra grāds skolvadībā. Kopš 1976. gada ir Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra vadītājs. 1992. gads – Rīgas 6. vidusskolas direktors, skolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents.
Pedagoģiskā biogrāfija – “Tautas izglītības darba teicamnieks”, daudzu skolēnu un Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents. 40 pedagoģiskā darba gadi, kuros izaudzināti daudzi mūziķi, kas izglītību turpina Mūzikas akadēmijā, strādā profesionālos orķestros.
2010. gads – Izglītības un zinātnes ministrijas gada balva. XXIV vispārējos latviešu dziesmu svētkos balva kā labākajam pūtēju orķestra diriģentam, IX Latvijas skolu jauntatnes dziesmu un deju svētkos – Lielā Balva, 2005. gadā – Rīgas Domes kultūras pārvaldes gada balva.
2015. gads – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Direktora vietnieki

Direktora vietnieces mācību darbā: Laila Āboltiņa, Aelita Novicka, Anita Sudnika, Mairita Libauere
Direktora vietniece izglītības jomā – ārpusklases darba organizators:
Solvita Suhanova
Direktora vietniece mūzikas jautājumos: Inta Godiņa
Direktora vietnieks saimniecības darbā: Juris Gabrāns
Direktora vietnieks IT jomā: Kalvis Kincis

Skolotāji

Latviešu valoda

Laila Āboltiņa
Sandra Dambiniece
Andris Krieķis
Ingrīda Kušķe
Solvita Suhanova
Ralda Putniņa
Aiga Baumane
Laura Ābele

Svešvalodas

Ilze Erne
Gaļina Paškova
Irina Pučkova
Ieva Timčenko
Ņina Boldovska
Gunta Zaķe
Anna Plakane
Ieva Melāne
Anita Sudnika
Sandija Gabdulļina
Alise Sudnika
Inga Stabule

Vēsture un sociālās zinības

Aija Ciematniece
Rita Kuzņecova
Veneranda Loja
Māra Puķīte
Ainārs Lankovskis

Matemātika, ekonomika, informātika

Anna Bērziņa
Mairita Libauere
Inese Minkeviča
Gita Rjabova
Saiva Vilne
Baiba Zupane
Iveta Gultniece
Agnese Ziemule

Dabaszinības

Brigita Brūvere
Ieva Jansone
Zigurds Strīgelis
Illa Mūsiņa
Inga Skuja
Aija Ciematniece

Mūzika, solfedžo, koris, ansamblis

Agnese Fjodorova
Inta Godiņa
Aelita Novicka
Valts Pūce
Elīna Sēja-Birzaka
Ārijs Šķepasts
Nataļja Sidorenko
Laura Elizabete Godiņa
Kārlis Matīss Lignickis
Viesturs Galenieks
Ilze Barkāne
Lelde Cinovska

Sports

Krišs Matisons
Ineta Saulīte
Līga Alilujeva
Diāna Veigure
Raimonds Feldmanis

Mājturība un vizuālā māksla

Mārtiņš Ezeriņš
Vēsma Kalniņa
Zita Zaržēcka

Sākumskola

Kadrija Beirote
Dace Gaile
Aija Ruģēna
Vineta Vasiļjeva
Anete Ancāne
Inese Muldere
Liene Vunderliha
Beāte Beatrise Lubāne
Elīna Kostomarova
Gunta Zaķe
Ina Kovaļeva
Rendija Baranovska-Šaplaka
Renāte Uršte

Instrumenta spēle

Klavieres un citi taustiņinstrumenti
Ināra Barsegjana
Brigita Doriņa
Diāna Košeļa
Liesma Liepiņa
Irēna Ramata
Ieva Rudzīte
Lizete Stapāne
Liāna Linde
Jolanta Barinska

Vijole
Ilze Dzenīte
Anete Liberte
Jūlija Stilba
Vita Strautiņa
Sofja Trifomova

Čello
Daina Dzenīte
Agita Kundziņa
Rihards Štrauss

Kontrabass
Laine Luīze Freidenberga

Koka pūšamie instrumenti
Andris Arnicāns
Haralds Bārzdiņš
Lelde Bitīte
Paula Grīnberga
Anete Kalniņa
Luīza Ciemese
Rūdolfs Pēteris Rubenis
Jānis Lauva

Metāla pūšamie instrumenti
Viesturs Galenieks
Edgars Jaks
Inga Kalniņa
Pēteris Pētersons

Sitamie instrumenti
Mārtiņš Matīss Zemītis
Karīna Mazūra

Solo dziedāšana
Agnese Fjodorova
Inta Godiņa

Koncertmeistari
Liesma Liepiņa
Gints Žilinskis

Atbalsta personāls
Sociālā pedagoģe: Ilze Orupe
Psiholoģes: Sabīne Kēviša, Sanita Liepiņa
Logopēde: Līga Bukovska
Speciālā pedagoģe: Simona Kalniņa

Medmāsa
Māra Plataiskalne
Marija Matuseviča

Bibliotekāres
Indra Kauķe
Sarmīte Ekša

Lietvedības pārzine
Vineta Vicava

Sekretāre
Zane Torgāne