Skolotāji un administrācija

Direktors Haralds Bārzdiņš

Skolas direktors Haralds Bārzdiņš - vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentsDzimis 1956. gadā Rīgā. Augstākā pedagoģiskā izglītība. 1979. gadā beidz Jāzepa Vītola Valsts konservatoriju klarnetes specialitātē. Iegūts maģistra grāds skolvadībā. Kopš 1976. gada ir Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra vadītājs. 1992. gads – Rīgas 6. vidusskolas direktors, skolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents.
Pedagoģiskā biogrāfija – “Tautas izglītības darba teicamnieks”, daudzu skolēnu un Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents. 40 pedagoģiskā darba gadi, kuros izaudzināti daudzi mūziķi, kas izglītību turpina Mūzikas akadēmijā, strādā profesionālos orķestros.
2010. gads – Izglītības un zinātnes ministrijas gada balva. XXIV vispārējos latviešu dziesmu svētkos balva kā labākajam pūtēju orķestra diriģentam, IX Latvijas skolu jauntatnes dziesmu un deju svētkos – Lielā Balva, 2005. gadā – Rīgas Domes kultūras pārvaldes gada balva.
2015. gads – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Direktora vietnieki

Direktora vietnieces mācību darbā: Laila Āboltiņa, Aelita Novicka, Anita Sudnika, Mairita Libauere
Direktora vietniece izglītības jomā – ārpusklases darba organizators:
Solvita Suhanova
Direktora vietniece mūzikas jautājumos: Inta Godiņa
Direktora vietnieks saimniecības darbā: Juris Gabrāns
Direktora vietnieks IT jomā: Kalvis Kincis

Skolotāji

Latviešu valoda

Gunta Apsīte
Laila Āboltiņa
Sandra Dambiniece
Andris Krieķis
Ingrīda Kušķe
Solvita Suhanova
Ralda Putniņa
Aiga Baumane

Svešvalodas

Ilze Erne
Gaļina Paškova
Irina Pučkova
Ieva Timčenko
Ņina Boldovska
Gunta Zaķe
Anna Plakane
Ieva Melāne
Mārtiņš Viška
Anita Sudnika

Vēsture un sociālās zinības

Aija Ciematniece
Rita Kuzņecova
Veneranda Loja
Māra Puķīte
Ainārs Lankovskis

Matemātika, ekonomika, informātika

Anna Bērziņa
Mairita Libauere
Inese Minkeviča
Gita Rjabova
Saiva Vilne
Baiba Zupane
Iveta Gultniece
Agnese Ziemule
Rūta Kānīte

Dabaszinības

Brigita Brūvere
Ieva Jansone
Zigurds Strīgelis
Illa Mūsiņa
Inga Skuja
Aija Ciematniece

Mūzika, solfedžo, koris, ansamblis

Agnese Fjodorova
Inta Godiņa
Aelita Novicka
Valts Pūce
Elīna Sēja-Birzaka
Ārijs Šķepasts
Nataļja Sidorenko
Laura Elizabete Godiņa
Kārlis Matīss Lignickis
Liene Lote Kalniņa
Līga Znutiņa
Viesturs Galenieks

Sports

Krišs Matisons
Ineta Saulīte
Līga Alilujeva

Mājturība un vizuālā māksla

Mārtiņš Ezeriņš
Vēsma Kalniņa
Ingrīda Kriķe
Diāna Veigure

Sākumskola

Kadrija Beirote
Dace Gaile
Aija Ruģēna
Vineta Vasiļjeva
Anete Ancāne
Inese Muldere
Liene Vunderliha
Beāte Beatrise Lubāne
Annija Vilnīte
Elīna Kostomarova
Gunta Zaķe
Ina Kovaļeva
Rendija Baranovska-Šaplaka
Renāte Uršte

Instrumenta spēle

Klavieres
Ināra Barsegjana
Brigita Doriņa
Diāna Košeļa
Liesma Liepiņa
Irēna Ramata
Ieva Rudzīte
Lizete Stapāne

Vijole
Ilze Dzenīte
Anete Liberte
Jūlija Stilba
Vita Strautiņa

Čello
Daina Dzenīte
Agita Kundziņa
Rihards Štrauss

Kontrabass
Māris Ārents

Koka pūšamie instrumenti
Andris Arnicāns
Haralds Bārzdiņš
Lelde Bitīte
Ilze Ceipe
Paula Grīnberga
Anete Kalniņa
Vasilijs Šušerts

Metāla pūšamie instrumenti
Viesturs Galenieks
Edgars Jaks
Inga Kalniņa
Pēteris Pētersons

Sitamie instrumenti
Miķelis Dzenuška
Sigvards Dižais

Solo dziedāšana
Agnese Fjodorova
Inta Godiņa

Koncertmeistares
Helēna Kundrāta
Liesma Liepiņa

Atbalsta personāls
Sociālā pedagoģe: Ilze Orupe
Psiholoģes: Sabīne Kēviša, Sanita Liepiņa
Logopēde: Līga Bukovska

Medmāsa
Māra Plataiskalne
Marija Matuseviča

Bibliotekāres
Indra Kauķe
Sarmīte Vaļka

Lietvedības pārzine
Vineta Vicava

Sekretāre
Rita Elksniņa