Skolotāji un administrācija

Direktors Haralds Bārzdiņš

Skolas direktors Haralds Bārzdiņš - vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentsDzimis 1956. gadā Rīgā. Augstākā pedagoģiskā izglītība. 1979. gadā beidz Jāzepa Vītola Valsts konservatoriju klarnetes specialitātē. Iegūts maģistra grāds skolvadībā. Kopš 1976. gada ir Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra vadītājs. 1992. gads – Rīgas 6. vidusskolas direktors, skolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents.
Pedagoģiskā biogrāfija – “Tautas izglītības darba teicamnieks”, daudzu skolēnu un Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents. 40 pedagoģiskā darba gadi, kuros izaudzināti daudzi mūziķi, kas izglītību turpina Mūzikas akadēmijā, strādā profesionālos orķestros.
2010. gads – Izglītības un zinātnes ministrijas gada balva. XXIV vispārējos latviešu dziesmu svētkos balva kā labākajam pūtēju orķestra diriģentam, IX Latvijas skolu jauntatnes dziesmu un deju svētkos – Lielā Balva, 2005. gadā – Rīgas Domes kultūras pārvaldes gada balva.
2015. gads – Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Direktora vietnieki

Direktora vietnieces mācību darbā: Laila Āboltiņa, Aelita Novicka, Anita Sudnika, Mairita Libauere
Direktora vietniece izglītības jomā – ārpusklases darba organizators:
Solvita Suhanova
Direktora vietniece mūzikas jautājumos: Inta Godiņa
Direktora vietnieks saimniecības darbā: Juris Gabrāns
Direktora vietnieks IT jomā: Kalvis Kincis

Skolotāji

Latviešu valoda

Laila Āboltiņa
Sandra Dambiniece
Andris Krieķis
Ingrīda Kušķe
Solvita Suhanova
Ralda Putniņa
Baiba Vilcāne
Laura Ābele

Svešvalodas

Ilze Erne
Gaļina Paškova
Ieva Timčenko
Ņina Boldovska
Anna Plakane
Anita Sudnika
Alise Sudnika
Inga Stabule
Liene Knope
Kristīne Sokolovska
Anna Juraža

Vēsture un sociālās zinības

Aija Ciematniece
Rita Kuzņecova
Veneranda Loja
Māra Puķīte
Mikus Kristens Reiniks

Matemātika, datorika, programmēšana

Anna Bērziņa
Mairita Libauere
Inese Minkeviča
Gita Rjabova
Saiva Vilne
Baiba Zupane
Iveta Gultniece
Inta Filatova
Inga Skuja
Elīna Kostomarova

Dabaszinības

Brigita Brūvere
Ieva Jansone
Zigurds Strīgelis
Illa Mūsiņa
Inga Skuja
Aija Ciematniece

Mūzika, solfedžo, koris, ansamblis, teātra māksla

Agnese Fjodorova
Inta Godiņa
Aelita Novicka
Valts Pūce
Elīna Sēja-Birzaka
Ārijs Šķepasts
Laura Elizabete Godiņa
Sandis Gaņins
Lelde Bitīte
Solvita Stengrēvica-Grāvīte
Kārlis Taube

Sports

Krišs Matisons
Mārcis Strīgelis
Līga Alilujeva
Diāna Veigure

Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Mārtiņš Ezeriņš
Vēsma Kalniņa
Ingrīda Kriķe

Sākumskola

Kadrija Beirote
Dace Gaile
Aija Ruģēna
Vineta Vasiļjeva
Inese Muldere
Liene Vunderliha
Beāte Beatrise Lubāne
Elīna Kostomarova
Gunta Zaķe
Rendija Baranovska-Šaplaka
Renāte Uršte
Laura Ābola
Zane Ozoliņa
Madara Luīze Muzikante

Instrumenta spēle

Klavieres un citi taustiņinstrumenti
Ināra Barsegjana
Brigita Doriņa
Liesma Liepiņa
Irēna Ramata
Ieva Rudzīte
Lizete Stapāne
Liāna Linde
Jolanta Barinska
Aija Vēriņa
Arita Orrava

Vijole
Ilze Dzenīte
Anete Liberte
Vita Strautiņa
Helēna Navicka
Inese Lakovica
Nataļja Grigoroviča-Skarbinika

Čello
Daina Dzenīte
Agita Kundziņa
Rihards Štrauss

Kontrabass
Guna Pūce

Koka pūšamie instrumenti
Andris Arnicāns
Haralds Bārzdiņš
Lelde Bitīte
Anete Kalniņa
Luīza Ciemese
Jānis Lauva
Elizabete Liza Āboliņa
Elizabete Preisa
Samanta Rauza
Ojārs Spila

Metāla pūšamie instrumenti
Viesturs Galenieks
Edgars Jaks
Inga Kalniņa
Sandis Bārdiņš
Lilija Kļaviņa

Sitamie instrumenti
Mārtiņš Matīss Zemītis
Māris Vēriņš

Solo dziedāšana
Agnese Fjodorova
Inta Godiņa

Koncertmeistari
Gints Žilinskis
Jolanta Barinska

Atbalsta personāls
Sociālā pedagoģe: Ilze Orupe
Psiholoģes: Sabīne Kēviša, Sanita Liepiņa
Logopēde: Līga Bukovska
Medmāsa
Māra Plataiskalne
Marija Matuseviča

Bibliotekāres
Indra Kauķe
Sarmīte Ekša

Lietvedības pārzine
Vineta Vicava

Sekretāre
Zane Torgāne