Izglītības programmas

Izglītības programmas vidusskolā

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, programmas kods – 31013011 ;
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, programmas kods – 31012011 ;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 31011011. No 2011./2012. mācību gada.

Izglītības programmas pamatskolā

  • vispārējā pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods- 21011111;
  • vispārējā pamatizglītības profesionāli orientētā mūzikas virziena programma, programmas kods – 21014111. Programmas ietvaros skolēni apgūst viena instrumenta spēli un darbojas vienā no skolas muzikālajiem kolektīviem.