Konsultācijas

Apstiprināts
ar Rīgas 6. vidusskolas direktora p.i.
30.08.2021. rīkojumu
Nr.VS6-21-52-rs

 Individuālais darbs ar izglītojamajiem 2021./2022. mācību gadā (atjaunots 2022. gada 12. janvārī)

SkolotājsPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Latviešu valoda un literatūra
Laila Āboltiņa   15:20-16:00 (papildkons.11.b 303.) 16:10-16:50 (303.) 
Sandra Dambiniece16:10-16:50 (305.)  15:20-16:00 (207.)     
Solvita Suhanova16:00-16:40 (208.)    
Ralda Putniņa16:10–16:50 (304.)        
Andris Krieķis15:20-16:00 (105.) 15:20-16:00 (105.)  
Ingrīda Kušķe  15:20-16:00 (305.)15:20-16:00 (305.) 
Gunta Apsīte 15:20-16:00 (305.) 16:10-16:50 (306.)   
Aiga Baumane 14:30-15:10 (203.)14:30-15:10 (203.)  
Svešvaloda
Ieva Timčenko  15:20-16:00 (212.) 16:00-16:40 (410.)  
Ieva Melāne  15:20-16:00 (403.)15:20-16:00 (404.) 
Mārtiņš Viška15:20-16:00 (305.) (12.01.2022.grozījumi) 16:10-16:50 (305.) (12.01.2022.grozījumi)  
Gaļina Paškova16:10–16:50 (302.)   14:30-15:10 (303.)
Ņina Boldovska16:10–16:50 (212.)   16:10–16:50 (202.)
Irina Pučkova15:20-16:00 ( 303.) (12.01.2022.grozījumi)  16:00-16:40 ( 104.) 
Ilze Erne 15:20-16:00 (203.)15:20-16:00 (203.)  
Anita Sudnika  14:30-15:10 (aktu zāle.)  
Gunta Zaķe    15:20-16:00 (303.)
Matemātika, datorika, informātika, fizika.
Saiva Vilne 15:20-16:00 16:10-16:50 (201.)     
Gita Rjabova 15:20-16:00 16:10-16:50 (303.)   
Anna Bērziņa   16:00-17:20 (401.) 
Baiba Zupane15:20-16:00 16:10-16:50 (204.)    
Kalvis Kincis    16:00-16:40 (410.)
Inese Minkeviča  7:20-8:00 8:00-8:40 (102.)    
Mairita Libauere    13:40-14:20 (102.)
Rūta Kānīte8:50-9:30 (401.) (12.01.2022.grozījumi)15:20-16:00 (212.) (12.01.2022.grozījumi)   
Inga Skuja15:20-16:00 (202.)  15:20-16:00 (202.) 
Zigurds Strīgelis16:00-16:40 (403.)    
Iveta Gultniece 16:10-16:50 (402.)16:10-16:50 (402.)  
Agnese Drīksna 16:10-16:50 (401.) datorika 15:20-16:00 (205.) Soc.zin. 
Dabaszinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija.
Brigita Brūvere 16:00-16:40 (407.)    7:00-7:40 (407.)
Ieva Jansone   15:20-16:00 (307.) bioloģija 16:00-16:40 (407.) Ķīmija (12.01.2022.grozījumi) 
Illa Mūsiņa   15:20-16:00 16:10-16:50 (408.) 
Aija Ciematniece 16:10-16:50 (304.) 16:10-16:50 (304.) 
Vēsture, sociālās zinības.
Veneranda Loja  16:05-16:45 (308.) 16:05-16:45 (308.)
Māra Puķīte14:30-15:50 (212.) soc.zin.  15:20-16:00 (212.) Kulturoloģija 
 Rita Kuzņecova 16:10-16:50 (202.) 15:20-16:00 (306.) 
Ainārs Lankovskis   16:00-16:40 (202.) 10.a, b, c 
Mūzika, solfedžo, harmonija, polifonija, teātra māksla.
Agnese Fjodorova  16:00-16:40 (301.) 14:30-15:10 (302.)
Inta Godiņa 15:20-16:00 (309.)   
Viesturs Galenieks    16:00-16:40 (302.)
Lelde Bitīte    15:20–16:00 (206.)
Nataļja Sidorenko15:10-15:50 (309.)16:00-16:40 (212.)   
Aelita Novicka  16:00-16:40 (302.)  
Linda Lote Kalniņa16:10-16:50 (303.)    
Kārlis Matīss Lignickis7:20-8:00 (301.)    
Valts Pūce  16:00-16:40 (309.)  
Laura Godiņa    16:00-16:40 (301.)
Solvita Stengrēvica-Grāvīte  15:20-16:00 (aktu zāle)  
Dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla.
Vēsma Kalniņa7:30-8:00 (310.)15:10-16:00 (310.)   
Mārtiņš Ezeriņš 15:20-16:40 (101.)   
Ingrīda Kriķe16:10-16:50 (206.)16:10-16:50 (204.)   
Sports, sports un veselība.
Līga Alilujeva15:20-16:00 (sporta zāle)   15:20-16:00 (sporta zāle)
Ineta Saulīte16:10-16:50 (sporta zāle) 8:00-8:40- (sporta zāle)  
Krišs Matisons 16:00-16:40 (sporta zāle) 16:00-16:40 (sporta zāle)