Par skolu

 

Skolas prezentācija

Skolas pašvērtējuma ziņojums

Saziņa ar skolu

Aleksandra Čaka iela 102, Rīga, LV-1011
tālrunis un fakss lietvedībā 67314042
tālrunis mācību daļā 67314244
direktora tālrunis 67314044
sociālā pedagoga un psihologa tālrunis 67290477
e-pasts: r6vs@riga.lv
twitter: @r6vsk

Sākumskolas klases Matīsa ielā 37/39, tālrunis 67314193