Piekļūstamības paziņojums

Rīgas 6. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas 6. vidusskolas tīmekļa vietne- https://r6vsk.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas 6. vidusskolas tīmekļa vietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • dažiem attēliem nav pievienots alternatīvais teksts vai tas nav pietiekami aprakstošs
  • ievietotajiem video nav subtitri

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.05.2023. Izvērtēšanu veica Kalvis Kincis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://r6vsk.lv/wp-content/uploads/2023/05/r6vsk-izvertesanas-protokols.edoc

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Rīgas 6. vidusskolu rakstot: r6vs@riga.lv vai zvanot: tālr. +371 67474678

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: r6vs@riga.lv

Zvaniet: +371 67474678

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Rīgas 6. vidusskolas direktoram Haraldam Bārzdiņam, r6vs@riga.lv, +371 67474477

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 20.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Rīgas 6. vidusskolas direktors Haralds Bārzdiņš