Kolektīvi

Kori

1. klašu kori, Laura Elizabete Godiņa, Lelde Cinovska, Ilze Barkāne

Šie, dziedātāju vecuma ziņā visjaunākie kori, skolā darbojās trešo gadu. Un neraugoties uz niecīgo skatuves pieredzi, vismazākie piedalās arī vislielākajos skolas muzikālajos pasākumos. Kori ieguvuši 1. vietu Latgalas priekšpilsētas koru skatē 2011. gadā

2. klašu meiteņu koris, vadītājas Elīna Sēja Birzaka, Laura Elizabete Godiņa, 2. klašu zēnu koris, vadītāji Laura Elizabete Godiņa, Lelde Cinovska

3. klašu meiteņu koris, vadītājas Elīna Sēja Birzaka, Laura Elizabete Godiņa, 3. klašu zēnu koris, vadītājas Laura Elizabete Godiņa, Lelde Cinovska

Kori un skolotāji strādā sākumskolā Matīsa ielā, labi uzstājās skatēs un startē koru sacensībās ne tikai Latvijā. Koris jau vairākus gadus ir piedalījies mūzikas festivālos un konkursos Polijā, no kurienes ik reizi pārved kādu godalgu. Koris piedalās lielajos pasākumos skolā un ar panākumiem startē skatēs Rīgā.

4.–5. klašu meiteņu koris, vadītāja Natalja Sidorenko

Šajā jaunāko klašu korī dzied mūzikas novirziena klašu meitenes. Tāpat kā vismazākie, arī piedalās visos lielajos pasākumos kā arī koru skatēs, kurās jau vairākus gadus tiek pelnīti 1. pakāpes diplomi. 2011. gadā koris saņēma 1. pakāpi un 1. vietu konkursā “Tauriņu balsis”

4.–9. klašu zēnu koris, vadītājas Laura Elizabete Godiņa, Lelde Cinovska

Šo kori pēc ilgāka pārtraukuma atsāka vadīt Kaspars Ādamsons. Korī dzied zēni, kuri mācās no 2. līdz 6. klasei. Līdz šim sasniegtais – dziesmusvētki 2010. gadā, veiksmīgas uzstāšanās visos skolas lielajos pasākumos. Mūsu skatītātākais youtube video ir tieši ar zēnu kori! 🙂

6.–9. klašu mūzikas novirziena meiteņu koris, vadītājas Inta Godiņa, Agnese Fjodorova

Koris “Mirklis” Pamanāmākais skolas vokālais kolektīvs gan tērpu, gan lielā skaita, gan gūto panākumu dēļ. Neatņemama sastāvdaļa skolas lielajos svētku koncertos 18. novembmbrī, Ziemassvētkos un citās reizēs. Kā skolas kolektīvs izveidots pirms vairāk kā 30 gadiem, ar atzinīgi vērtējamiem panākumiem strādājis visu pastāvēšanas laiku, pēdējie sasniegumi – 1. vieta VIII Skolu jaunatnes dziesmu svētkos, Zelta godalga – IX skolēnu dziesmu svētkos 2005. gadā, konkursā Polijā 2008. gadā bronzas diploms, XXIV vispārējos latviešu dziesmu svētkos 2008. gadā zelta diploms un 1. pakāpe, un nopelnīti vieni no augstākajiem punktiem gan Rīgā, gan Latvijā. Gaidām nākamo diplomu! 🙂
Kori variet klausīties kolektīva profilā portālā draugiem.lv http://draugiem.lv/korismirklis

Vidusskolas jauktais koris “Saule”, vadītāji Ārijs Šķepasts, Agnese Fjodorova

Un te pirmais no dziedošajiem kolektīviem, kurš uzsāka koru darbības paplašināšanos mūsu skolā. Jauktais koris strādā trīs gadus, 1. sezonā kori pacēla diriģents Aigars Reinis, aizvedot līdz XXIV vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Tad divas sezonu kori vadīja Kaspars Ādamsons, kurš pēdējā skatē kori aizveda līdz 1. pakāpes diplomam, tikai par 1/10 no punkta atpaliekot no 1. vietas ieguvēja. Pēdējie lielie darbi – skolēnu dziesmu svētki 2010. gadā, kā arī visi skolas pasākumi (jauki dzied visi, bet skaļākie aplausi tiek vismazākajiem un lielākajiem 🙂 ).

Ansambļi

Līdzās astoņiem koriem, skolā darbojas arī trīs vokālie ansambļi, katrs savā vecuma grupā – sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Ansmabļus vada Elīna Sēja Birzaka, Inta Godiņa un Ārijs Šķepasts. 2011. gadā visi ansambļi bijuši gauži godalgoti – sākumskolai trīs 1. vietas, pamatskolas un vidusskolas ansambļiem pa vienai.

Vokāli instrumentālais ansamblis, vadītājs Valts Pūce

Ir dzirdēts, ka cilvēka balss ir skaistākais instruments. Noteikti tā ir, bet cilvēks traki grib paņemt ģitāru, flautiņu, uzsist bungas… kad nu viņi tā ņem, sānāk Intas Godiņas izveidotais vokāli instrumentālais ansamblis.:) Arī šis ansamblis pārnesis pirmo vieto no vokālo ansambļu skates Rīgā.

Orķestri

Simfoniskais orķestris, vadītāji Haralds Bārzdiņš, Ārijs Šķepasts

Jā! Simfoniskais orķestris vispārizglītojošā skolā. Diriģenta un skolotāju domās un ikdienas darbos lolots ilgus gadus līdz 1997. gadā novembrī, skanot Emīla Dārziņa “Melanholiskajam valsim”, Imanta Kalniņa “Dziesmai dzimtenei” un Raimonda Paula “Manai dzimtenei”, varēja teikt – uzstājas mūsu skolas simfoniskais orķestris.
Orķestris ir lieliska iespēja skolas jaunajiem mūziķiem sniegt pirmos solo koncertus kopā ar orķestri. Pēdējos gadus atsevišķi mūzikas novirziena klases absolventi savu noslēguma ieskaiti spēlē ar orķestri. Tas brīnišķi bagātina gandrīz ikvienu skolas svinīgo vai reprezentācijas pasākumu, kā arī sniedz koncertus ārpus skolas. Šis orķestris ir kodols tam, ko skolā ikdienas sarunās saucam par “Dziesmusvētku orķestri” – tieši 6. vidusskolā un diriģenta Bārzdiņa vadībā, sapulcējoties mūziķiem no Rīgas un Rīgas rajona mūzikas skolām, tika izveidots simfoniskais orķestris, kas atskaņoja kora dziesmu pavadījumus IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētkos 2005. gadā.

Vidējais pūtēju orķestris, vadītāji Haralds Bārzdiņš, Viesturs Galenieks

Noteikti, ka skaļākais Rīgas 6. vidusskolas vārda nesējs ārpus tās sienām. Pūtēju mūzikas tradīcijas skolā ir vairāk kā 30 gadu senas, šeit izaudzis arī šī orķestra vecākais biedrs – jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”. Vidējā orķestra pamatsastāvu veido 5. – 9. klašu skolēni, kuri gandrīz ik dienas tiekas mēģinājumos, lai spodrinātu orķestra skanējumu. Par orķestra mūziķu un diriģenta darba augsto kvalitāti liecina regulāri gūtās 1. vietas pūtēju orķestru skatēs un regulāri saņemtie ielūgumi ar savu skanējumu kuplināt kādu pasākumu.
Orķestris un tā vadītājs seko mūsdienīgām tendencēm pūtēju mūzikas attīstībā – horeogrāfes Valdas Vidzemnieces un Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra priekšorķestra vadītāja Andra Grizāna pārraudzībā regulāri notiek mēģinājumi defile programmām. Redzamākais orķestra priekšnesums notika atklājot 2006. gada pasaules hokeja čempionātu Rīgā kā arī ik gadu 4. maijā piedaloties skolu pūtēju orķestru parādē pie Brīvības pieminekļa.

Mazais pūtēju orķestris, vadītāja Inga Kalniņa

Jaunāko klašu pūtēju orķestris. Kolīdz pūtējs pabeidzis sākumskolu, viņam jānāk uz orķestri pie skolotājas Ingas, kura ar neatlaidību panākusi tādu orķestra skanējumu, ka orķestru skatēs tas konkurē ar stipri pieaugušākiem orķestriem. Orķestru novadu skatēs arī mazais orķestris sacentās ar citiem ne vien spēlēšanā, bet arī soļošanā. Vārds “mazais” orķestra nosaukumā tā būtību rāda tikai daļēji, lai ar orķestra muzicēšanu būtu aizņemti visi skolas pūtēji, te sastapsiet arī 7. un 8. klases audzēkņus.

Sākumskolas pūtēju orķestris, vadītāji Lelde Bitīte un Pēteris Pētersons

Iesācēju orķestris māmiņdienas koncertā 2010. gada 6. maijā Jaunāko klašu pūtēju orķestris. Kolīdz trešklasnieks atšķir visas piecas nošu līnijas un zina, ar ko atšķiras aizkrāsota nots no neaizkrāsotas, tā sākas orķestra gaitas pie skolotājas Leldes Bitītes.

Bigbends, vadītājs Viesturs Galenieks

Ja kaut kur skolā dzirdams džezu orķestra izpildījumā, tad visdrīzāk vainīgs ir direktors un bigbenda meitenes un puiši. Bigbends ir orķestris, kurš ir sevišķs lolojums, jo spēlē mūziku, kura pašiem ļoti patīk. Koncertos parādās mazliet retāk kā citi, līdz ar ko ir īpaši mīlēts un pieprasīts. Mūzika saviesīgāka, tādēļ sanāk spēlēt 12. klašu izlaidumos vai skolas Ziemassvētku ballēs. Lielākais panākums ārpus skolas – uzstāšanās ar ansmabli “Menuets” tā pēdējos koncertos Rīgā, Liepājā un Jūrmalā.
Bigband by Rīgas 6. vidusskola

Citi pulciņi, kolektīvi

Vizuālās mākslas pulciņš, vadītāja Ingrīda Kriķe

Vairākus gadus skolā darbojas arī vizuālās mākslas pulciņs, kurā aktīvi darbojas skolēni, kuriem tuva mākslas pasaule. Pulciņa dalībnieki ar panākumiem piedalās kā skolas, tā Latgales priekšpilsētas organizētajās izstādēs.

Tautas dejas, vadītāja Rudīte Grudule

Deju kolektīvs savu darbību sāk 2003. gada septembrī Rīgas 6. vidusskolas sākumskolā. Tā dibinātāja un vadītāja ir Agnese Mateiko.
IX Latvijas Skolu jaunatnes Dziemsu un deju svētki ir pirmie, kuros piedalās skolas deju kolektīvs.
Kopš 2005. gada rudens kolektīvu vada Rudīte Grudule, kuras vadībā sākumskolas dejotāji Valkā 2006. gada maijā piedalās pasākuma “Latvju bērni danci veda” kopīgā deju uzvedumā ar citiem Latgales priekšpilsētas 1. – 2. klašu dejotājiem. 2007. gada aprīlī deju kolektīvs piedalās I Rīgas bērnu un jauniešu Deju svētkos.
2009/10. mācību gadā skolā ir divas tautas deju kolektīva vecuma grupas: 1. – 2. un 3. – 4. klašu vecuma grupā.

Modes dejas, vadītāja Madara Luīze Muzikante

Modes deju kolektīvs darbojas jau vairākus gadus. Kolektīvā dejo, nodarbojas ar aerobiku un improvizē bērni un jaunieši vecuma posmā no 1.-4. klasei. 2011. gadā iegūta 2. pakāpe Rīgas Mūsdienu dejas skatē.