Konsultācijas

Apstiprināts
ar Rīgas 6. vidusskolas direktora p.i.
30.08.2021. rīkojumu
Nr.VS6-21-52-rs

 Individuālais darbs ar izglītojamajiem 2021./2022. mācību gadā (atjaunots 2021. gada 3. decembrī)

SkolotājsPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Latviešu valoda un literatūra
Laila Āboltiņa 15:20-16:00 (304.)   
Sandra Dambiniece 15:20-16:00 (207.) 16:10-16:50 (207.) 
Solvita Suhanova16:00-16:40 (208.)    
Ralda Putniņa16:00-16:40 (412.)    
Andris Krieķis15:20-16:00 (105.)  15:20-16:00 (105.) 
Ingrīda Kušķe  14:30-15:40 (305.)  
Gunta Apsīte 15:20-16:00 (305.) 16:10-16:50 (306.)   
Aiga Baumane14:30-15:10 (203.)14:30-15:10 (204.)   
Svešvaloda
Ieva Timčenko15:20-16:00 (413.) 10.un 11.klasēm16:05-16:45 (410.) 12.klasēm   
Liene Knope   15:20-16:00 (212.)15:20-16:00 (202.)
Elīna Beihmane16:00-16:40 (102.)   16:00-16:40 (203.)    
Gaļina Paškova16:10–16:50 (303.) 14:30-15:10 (304.)  
Ņina Boldovska16:10–16:50 (212.)   16:10–16:50 (202.)
Irina Pučkova16:00-16:40 ( 104.)  16:00-16:40 ( 104.) 
Ilze Erne 16:10-16:50 (105.) 15:20-16:00 (102.) 
Anita Sudnika15:20-16:00 (513.)    
Gunta Zaķe  14:30-15:10 (212.)  
Matemātika, datorika, informātika, fizika.
Saiva Vilne   8:00-8:40 15:20-16:00 (201.)   
Gita Rjabova  15:20-16:00 16:10-16:50 (303.)  
Anna Bērziņa   15:15-16:35 (401.) 
Baiba Zupane14:30-15:10 15:20-16:00 (104.) 16:10-16:50 (204.)    
Kalvis Kincis    15:20-16:00 (410.)
Inese Minkeviča  7:20-8:00 8:00-8:40 (102.)    
Mairita Libauere    14:30-15:10 (102.)
Rūta Kānīte 15:20-16:00 (401.) 15:20-16:00 (204.) 
Inga Skuja15:20-16:00 (202.)  15:20-16:00 (202.) 
Zigurds Strīgelis16:00-16:40 (403.)    
Iveta Gultniece 15:20-16:00 (402.) 16:10-16:50 (402.) 
Agnese Drīksna  15:20-16:00 (401.) datorika15:20-16:00 (205.) Soc.zin. 
Dabaszinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija.
Brigita Brūvere 16:00-16:40 (407.)    7:00-7:40 (407.)
Ieva Jansone   15:20-16:00 (307.) bioloģija 16:00-16:40 (407.) ķīmija 
Illa Mūsiņa   15:20-16:00 16:10-16:50 (408.) 
Aija Ciematniece  16:10-16:50 (304.)16:10-16:50 (304.) 
Vēsture, sociālās zinības.
Veneranda Loja16:05-16:45 (308.)   16:05-16:45 (308.)
Māra Puķīte15:20-16:00 (305.) soc.zin.15:20-16:00 (202.) Kulturoloģija   
Rita Kuzņecova 16:10-16:50 (202.) 15:20-16:00 (207.) 
Ainārs Lankovskis   16:00-16:40 (202.) 10.a, b, c 
Mūzika, solfedžo, harmonija, polifonija, teātra māksla.
Agnese Fjodorova 16:00-16:40 (301.)15:20-16:00 (301.)  
Inta Godiņa 15:20-16:00 (212.)   
Viesturs Galenieks    16:00-16:40 (302.)
Lelde Bitīte 15:10–15:50 (206.)   
Nataļja Sidorenko16:00-16:40 (302.)  15:10-15:50 (309.) 
Kārlis Matīss Lignickis7:20-8:00 (301.)    
Aelita Novicka   16:00-16:40 (302.) 
Valts Pūce  16:00-16:40 (309.)  
Laura Godiņa    16:00-16:40 (205.)
Solvita Stengrēvica-Grāvīte  15:20-16:00 (aktu zāle)  
Dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla.
Vēsma Kalniņa7:30-8:00 (310.)15:10-16:00 (310.)   
Mārtiņš Ezeriņš 15:20-16:40 (101.)   
Ingrīda Kriķe16:10-16:50 (206.) 16:10-16:50 (205.)  
Sports, sports un veselība.
Līga Alilujeva  15:20 -16:00 (sporta zāle) 15:20 -16:00 (sporta zāle)
Ineta Saulīte8:00-8:40 (sporta zāle) 15:20-16:00 (sporta zāle)  
Krišs Matisons 16:00-16:40 (sporta zāle) 16:00-16:40 (sporta zāle)